Ima li koristi za potrošače?

Povećanjem udela korišćenja DINA kartice u kartičarskom sistemu plaćanja u zemlji, potrošači u Srbiji mogu ali i ne moraju da osete konkretnu korist. Svakako se to neće desiti na kraći rok, a evo i zašto.

Postojeće kartičarske kompanije, VISA i Master Card (MC na dalje) su godišnje ostvarivale prihod od kartičarskih provizija u visini od oko 30 miliona evra. DINA kartica sa sobom nosi provizije koje su oko 4-5 puta niže, što znači da se domaći kartičarski brend bori za prihod od oko 6-8 miliona evra godišnje. To pod uslovom da sva domaća plaćanja karticama pređu u ruke DINA-e. Tada bi trgovci mogli da izvrše korekciju cena na dole, za tu razliku koja predstavlja umanjenje provizije između domaćeg i stranih sistema.

Dokle god su kartice stranih kompanija u upotrebi a njihove provizije veće od DINA-e, trgovci će morati da drže cene na onom nivou koji u sebi ima ukalkulisan trošak provizije za skuplje kartice, jer trgovac ne može unapred da zna da li će potrošač za plaćanje računa iskoristiti karticu DINA, VISA i MC. Trenutno automatsko spuštanje cena u trgovinama neće biti moguće jer bi tada u slučaju plaćanja inostranom karticom, trgovac bio na gubitku.

Dakle, u ovom trenutku nije izgledno da će potrošači, ali i trgovci, osetiti korist od primene DINA kartice, ali masovnija upotreba domaćeg brenda svakako može naterati inostrane da spuste svoje provizije ne bi li zadržali što veći udeo na tržištu platnih kartica.

Druga opcija je da se trgovci odreknu plaćanja karticama stranih kompanija i prihvate isključivo DINA sistem, ali i to svakako zahteva određeno vreme, a time trgovci potencijalno gube potrošače koji su uveliko naviknuti na VISA-u i MC.

Svakako je ideja za većim učešćem DINA-e dobra, ali utakmica između domaće i stranih kompanija tek počinje. Potrošačima ostaje da sačekaju još neko vreme kako bi se sa sigurnošću moglo reći da li je i koliko DINA sistem doneo koristi građanima ali i trgovcima u Srbiji.