Isključenje struje – prava potrošača!

Potrošači koji imaju dugovanja prema EPS-u, ovih dana dobijaju opomene pred isključenje sa mreže, ako dugove ne izmire. Nije sporno, račune treba plaćati, ali hajde da vidimo šta kaže Zakon u pojedinim slučajevima.


Prvo, slučaj neplaćanja takse za RTS. Javio nam se određeni broj potrošača, koji su samoinicijarivno, račun za struju, umanjivali za iznos tv pretplate, smatrajući da ne treba da plaćaju dva puta, pošto već plaćaju uslugu kablovskom operatoru. Godine neplaćanja takse, napravile su određeni dug i sada EPS preti da će isključiti struju, ako se to ne izmiri.


Drugi primer je jednostavno dug, nastao višegodišnjim neplaćanjem računa u celosti, a treći se odnosi na potrošače kojima je već isključena struja, oni bi da da je uključe ponovo, ali ih iz EPS-a ucenjuju plaćanjem zastarelog duga.

Član 85. Zakona o zaštiti potrošača, reguliše ova pitanja. Najpre, EPS ima pravo da obustavi pružanje usluge, ako je prošlo više od dva meseca od dospeća računa za PRUŽENE USLUGE. EPS pruža uslugu isporuke el energije, ali ne i emitovanja Tv signala, što znači da Tv pretplata nije usluga koju pruža EPS. Samim tim, zbog neplaćanja iste, EPS ne može da obustavi isporuku struje, koja je u ovom slučaju plaćena.


Da li je EPS, deo uplate namenjene za namirenje utrošene el energije, prebacio RTS-u na ime tv pretplate, nije pitanje koje se tiče potrošača, jer EPS kada primi novac, ima pravo da sa njim raspolaže u skladu sa svojim poslovnim namerama.

Dalje, pre nego što posegne za obustavom isporuke, EPS mora pisanim putem da upozori potrošača na postojanje neplaćene obaveze i mogućnost isključenja. To je u ovim slučajevima ispoštovano, jer građani prijavljuju dobijanje ovakvih upozorenja.


Četvrtim stavom, ovog člana, zabranjuje se trgovcu (ovde EPS-u), da posegne za isključenjem sa mreže, ako je potrošač, po dobijanju opomene, osporio postojanje i visinu duga i nastavio da plaća tekuće obaveze za isporučenu uslugu. Dakle, na opomenu treba odgovoriti, osporiti postojanje duga na način da on nije usluga koju pruža EPS, onako kako je to definisano Zakonom i treba nastaviti sa uplatama prispelih računa. Za dalji pokušaj naplate dugovanja, EPS može da inicira sudski postupak, u kom bi se dokazivala osnovanost naplate Tv takse.

Poslednji i jako bitan stav ovog člana, kaže:


Zabranjeno je trgovcu da, u slučaju isključenja potrošača sa distributivne mreže, odnosno obustave pružanja usluga od opšteg ekonomskog interesa, uslovljava ponovno uključenje, odnosno nastavak pružanja usluge plaćanjem dugova potrošača koji su zastareli u smislu zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Znači, za primere u kojima je već ranije došlo do isključenja sa mreže, EPS ne sme da uslovljava plaćanje zastarelih dugova, već MORA da uključi potrošača na mrežu (uz plaćanje odgovarajuće naknade – taksa za priključak) i eventualno plaćanje dela duga koji nije zastareo. Po ovom stavu, EPS na to ima pravo, ali ne i na dugove starije od godinu dana!

Tekst je objavljen i na sajtu Nova.rs: https://nova.rs/vesti/biznis/eps-resava-finansijsku-katastrofu-naplatom-zastarelih-dugovanja-za-struju/