Isporuka kupljene robe!

Pandemija korona virusa, ali i sami savremeni trendovi i nove mogućnosti, menjaju navike potrošača, pa internet kupovina preuzima sve značajniju ulogu i u Srbiji. Međutim, česte su primedbe potrošača na netransparetno ponašanje trgovaca, koje se odnosi na način isporuke kupljene robe.

Dakle, potrošač je odabrao i poručio proizvod putem internet prezentacije prodavca (veb sajta). Obično su na sajtovima vidljivo istaknuti načini poručivanja, ali ne i načini isporuke, koji često budu na dnu, prilično neuočljivi, a ti načini isporuke upravo prave problem u određenim situacijama.

Većina prodavaca vrši isporuku proizvoda do kućne adrese, što podrazumeva ulaz u zgradu ili kuću. Često se potrošači iznenade kada im isporučilac (obično kurirske službe koje trgovac angažuje za to), saopšti da naručeni proizvod neće odneti na treći sprat, do ulaza u stan, odnosno hoće, ali uz dodatno plaćanje te usluge.

Koja su prava potrošača?

Članom 14. Zakona o zaštiti potrošača, upravo je predviđeno da trgovac ne sme da naplaćuje dodatne troškove isporuke ako pre toga nije dobio saglasnost potrošača, i to pre zaključenja ugovora o kupovini, pre same kupovine. U slučaju da potrošač plati takav trošak, on ima pravo na povraćaj novca, i to od samog trgovca (prodavca), jer on odgovara za sve što urade druga pravna lica koja je angažovao.

U ogromnoj većini slučajeva, potrošači ne znaju za ovo svoje pravo i isporučiocu  plate dodatno da kupljeni proizvod unese do vrata stana.

Proverom sajtova poznatijih trgovaca belom tehnikom i kućnim aparatima, uvideli smo šarenoliku praksu, pa tako imamo sledeće:

Tehnomanija – vrši isporuku do vrata stana

Tehnomedija – isporuka do zgrade, unošenje do vrata stana se dodatno plaća

Gigatron – isporuka do zgrade, unošenje do vrata se dodatno plaća

WinWin i Emmi shop – isporuka do zgrade

Emmezeta – isporuka do vrata stana za predmete težine do 30kg. Preko te težine roba se isporučuje do mesta gde je moguće prići autom, plus dodatna naplata za unošenje do vrata stana

BC Group – isporuka do 3. sprata, preko toga dodatno plaćanje. Ovaj trgovac za kupljenu robu jednog brenda (Beko), ima opciju isporuke do vrata, i robe koja je manjih gabarita (klima uređaji npr).

Dakle, jako je važno da se potrošač, pre nego što naruči proizvod, detaljno informiše o načinima isporuke, kako se ne bi desilo da veš mašina stigne do parkića, a da je za ostalo potrebna solidarnost komšija. Dodatni problem je to što na sajtovima prodavaca ne stoji jasan cenovnik, pa se može desiti da se potrošač “pogađa” za cenu unošenja proizvoda. Ono što znamo iz dosadašnje prakse, često se desi da, nakon što potrošač “digne frku”, radnici isporučioca ipak unesu proizvod tamo gde treba, što je očita potvrda da se oni ponašaju po principu “ako prođe, prođe”.

Svakako roba kupljena putem interneta može da se vrati u roku od 14 dana od dana kupovine, tako da i taj argument potrošač može koristiti kako bi proizvod dobio do ulaza u stan, jer se trgovcu ne isplati da isti vraća nazad.

Savetujemo potrošače da koriste svoje pravo, da ne plaćaju dodatno trošak isporuke, a oni koji su to platili, mogu se obratiti Tržišnoj inspekciji, koja je članom 156. ZZP direktno nadležna za ovaj problem. Inače, članom 160. ZZP, ovo je predviđeno kao prekršaj koji se novčano kažnjava iznosom od 300.000 do 2 mil dinara.