Osma pravnosnažna za NKOSK!

Još jedna pravnosnažna presuda kojom je banka primorana da korisniku kredita vrati naplaćeni iznos za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije!

Prema našim saznanjima, ovo je osma pravnosnažna presuda u korist dužnika, dok u korist banke postoji samo jedna. O prethodnima presudama možete pročitati na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/sedma-pravnosnazna-za-nkosk/

Zainteresovani za tužbu mogu da nam se obrate za pomoć na mejl office@efektiva.rs!

Ovog puta, korisnik dobija nazad oko 118.000 din, uz još oko 40.000 din zatezne kamate. Takođe, dobija nazad i trošak obrade kredita u iznosu od 23.000 din, na šta ide još oko 7.800 din! Obrazloženje presude je u nastavku.

107916841_775860142952552_4521551764793745057_n