Presuda – troškovi obrade kredita!

Viši su du Beogradu je doneo novu presudu za troškove obrade kredita, kojom je banka obavezana da klijentu vrati 31.000 din, sa zateznom kamatom od 2008. do danas (što će udvostručiti iznos), na ime naplaćene provizije z aobradu kredita od 2%.

Sud je u ovoj presudi konstatovao da je banka, tokom prvostepenog postupka, imala priliku da dokaže opravdanost ovih troškova, što nije učinila, pa pošto je ostao nejasan mehanizam formiranja ovog troška, Sud smatra da je isti neopravdan, pa je ova odredba ugovora o kreditu poništena, a banka obavezana da klijentu vrati naplaćeni iznos provizije.

Odlučno je povrgnuta i tvrdnja banke da je Vrhovni sud zauzeo stav da banke imaju pravo da naplaćuju trošak obrade kredita, što smo objasnili ranije u tekstu na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/pojasnjenje-stava-vks/

Ovim se još jednom potvrđuje stav Vrhovnog suda, po kom banka mora na jasan i nedvosmislen način da prezentuje klijentu šta tačno čine troškovi obrade kredita, te da ga ni na koji način ne dovode u zabludu povodom naplate istog.

Napominjemo, da ni jedna banka u Srbiji ne informiše klijenta o strukturi troškova obrade, već isti samo naplati odbijanjem procentualnog iznosa od odobrenog kredita, a što sudovi širom Srbije poništavaju i nezakonito naplaćeni novac vraćaju korisnicima kredita!

Svi zainteresovani za način ostvarivanja prava na povraćaj troškova obrade kredita, mogu nam se obratiti za pomoć ili se informisati putem ovog teksta: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/

page-0