Nezakonita naplata za odvodnjavanje!

Upravni sud u Kragujevcu uvažio je tužbu G.M. iz Brzana kod Batočine protiv Ministarstva Finansija Republike Srbije, Poreska uprava Ekspoziture Batočina, poništavajući rešenje Ministarstva. Predmet je time vraćen JP „Srbijavode“ na ponovno odlučivanje.

Naime, Ministarstvo finansija donelo je rešenje kojim je G.M. utvrđena nadoknada za odvodnajvanje za 2015. i 2016. godinu po vrsti zemljišta.

G.M. je na to podneo tužbu protiv ovog rešenja Upravnom sudu u Kragujevcu navodeći da Ministarstvo nije tačno i pravilno utvrdilo činjenično stanje, jer se parcela za čije navodnjavanje bi trebalo da plati nalazi u sastavu rečnog korita Velike Morave, što znači da je postala vodno zemljište, te je na osnovu Zakona o javnoj svojini, vlasnik vodotoka prvog reda Republika Srbija. Tražio je poništenje gore pomenutog rešenja i pokrivanje troškova za upravni spor.

U presudi koju je sud doneo navodi se da se ne može naplatiti nadoknada za odvonjavanje za parcele za koje nije dokazano da su odvodnjavane, već samo za melaraciona područja koja su označena u tabelama na sajtu Srbijavoda i Voda Vojvodine:

  1. Srbijavode – TABELA PODRUČJA!
  2. Vode Vojvodine – TABELA PODRUČJA!

„Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ ne mogu da potražuju dugove iz perioda pre 2017. godine s obzirom na to da je to bilo u nadležnosti Poreske uprave.

Upravni sud je poništio rešenje, obavezujući Ministarstvo da plati troškove upravnog spora u roku od 15 dana.

Ono što je takođe zanimljivo je činjenica da JVP “Vode Vojvodine” nemaju preciznu evidenciju o dugovima iz perioda kada je naplata ove naknade bila u nadležnosti Poreske uprave. Tako se desilo da rešenja o dugovanjima dobiju i građani koji svoje obaveze uredno izmiruju!

Veliki broj grešaka je iskrsao i prilikom preuzimanja baze podataka o vlasnicima zemljišta iz RGZ-a, pa su tako građanima stizali računi za odvodnjavanje tuđe zemlje. Ovo preduzeće je primilo veliki broj prigovora građana pa je iz tog razloga uputilo zvanično izvinjenje, što potvrđuje da su u ovom preduzeću svesni činjenice da ni sami ne znaju, u velikom broju slučajeva, ni ko duguje, ni koliko duguje.

Dakle, ono što je važno:

  • Naknada se može naplaćivati za zemljišta sa kojih se voda stvarno odvodnjava i koja su na tabelama meloracionih područja
  • Naknada se može naplatiti samo vlasniku zemljišta iz prethodne tačke

Građani Srbije koji dobiju rešenje za odvodnjavanje koje ne ispunjava bar jedan od dva gornja uslova, mogu da pokrenu upravni postupak u roku od 30 dana od dana prijema rešenja! Ako se taj rok ne iskoristi, rešenje postaje pravnosnažno i onda nije moguće ispraviti nepravilnosti!

Svi koji imaju nedoumice oko ovog pitanja i žele pomoć oko pokretanja upravnog postupka, mogu se obratiti za pomoć Udruženju Efektiva na office@efektiva.rs ili na telefon 011 3294885!

POZIVAMO OŠTEĆENE GRAĐANE DA NAM SE JAVE RADI PODNOŠENJA KOLEKTIVNE TUŽBE!

U nastavku je presuda Upravnog suda u Kragujevcu, kao i tabela meloracionog područja koje pokrivaju Srbijavode!

presuda odvodnjavanje

presuda odvodnjavanje 1 presuda odvodnjavanje 2 presuda odvodnjavanje 3

melaraciona podrucja