Pismo Predsednici Vlade i Predsedniku RS!

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva je u svom višegodišnjem radu i rešavanju potrošačkih problema, od kojih su neki suštinsko egzistencijalni, identifikovalo sledeće probleme koji onemogućavaju normalan život građana Srbije i podstiču njihovo nezadovoljstvo. Verujemo da su ovo problemi od kojih treba krenuti kao deo šire reforme društva, kako bi građani Srbije napokon stekli osećaj pravde, kao i ravnopravnosti uzajamnih prava i obaveza građana i same države.

U tu svrhu, na kabinete Predsednice Vlade RS gospođice Ane Brnabić i Predsednika Reuplike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, uputili smo  predloge za korekciju i sprovođenje sledećih mera:

1. Da sva komunalna preduzeća u Srbiji redefinišu svoje cene i umere ih prema stvarnim troškovima koje imaju. Osnov za to je činjenica da pojedina komunalna preduzeća ostvaruju enormnu dobit u svom poslovanju, a pošto se radi u pružaocima usluga od opšteg ekonomskog interesa, on se mora ogledati i u interesu potrošača
2. Da sva komunalna preduzeća u Srbiji krenu da obračunavaju i naplaćuju ono što je stvarno naplaćeno, kako je i predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača, te da se prestane sa naplatom nepruženih usluga (grejanje tokom cele godine, obračun po kvadratu stana, dnevna karta za parkiranje, paušalna naplata odnošenja smeća, virtuelne naknade za struju, naknade za odvodnjavanje zemljišta itd)
3. Da se ukinu sve uredbe, odluke i tumačenja, kako Vlade RS i ministarstava, tako i jedinica lokalne samouprave, kojima se derogiraju imperativne zakonske odredbe, a koje umanjuju prava potrošača, građana Srbije
4. Da se reši problem kredita u švajcarskim francima koji opterećuje 20.000 porodica u Srbiji
5. Da se trenutno obustave svi postupci izvršenja gde su poverioci banke i komunalna preduzeća, dok se ne reše prethodna pitanja i utvrde stvarna dugovanja dužnika, zasnovana na primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Naročito da se odmah obustave izvršenja, po bilo kom osnovu, na nekretninama koje služe kao jedini dom dužnika
6. Da se hitno donese Zakon o ličnom bankrotstvu, koji će biti pravičan i koji će sprečiti propast dužnika, u okviru kog bi bile uvedene socijalne karte i imovinski cenzus. U sklopu toga, da se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, napokon definiše kategorija „zaštićen potrošač“ i da se krene sa njenom efikasnom primenom
7. Da se hitno i pravično izmeni Zakon o izvršenju i obezbeđenju, tako da on prestane da tretira dužnika i članove njegove porodice kao kriminalce i lak plen poverilaca i izvršitelja.
8. Da se tarife i nagrade za izvršitelje i notare usklade sa stvarnim poslom koji ove profesije obavljaju, kao i sa kupovnom moći građana Srbije
9. Da se smanje akcize na gorivo i na taj način utiče na cene koje su usko vezane za cenu goriva.
10. Da se omogući višestepena kontrola rada Narodne banke Srbije, kako bi njene aktivnosti koristile i građanima Srbije, ne samo bankama i finansijskom lobiju.