Nove cene, usluga ista!

Tehnički pregledi u Srbiji planiraju novo povećanje cene svojih usluga, samo par meseci nakon što su već povećali cene za tri puta. Ovo novo povećanje cena sa 3.000 na 5.000 din pravdaju činjenicom da su im osiguravajuće kuće smanjile zaradu od prodatih polisa auto osiguranja sa 20 na 5%.

Prema podacima koje smo dobili od jednog vlasnika tehničkog pregleda, u Srbiji ima oko 1.700 registrovanih privrednih subjekata koji se bave tehničkim pregledom i/ili registracijom vozila. Prema zvaničnoj statistici, u Srbiji ma oko 2 miliona registrovanih vozila, što znači da u proseku svaka od firmi može da registruje oko 1.176 vozila godišnje, ili 98 vozila mesečno.

Ako uzmemo da je trenutna cena 3.000 din, ili 25evra, dolazimo do mesečne zarade od 2.450 evra. Na 98 vozila mesečno neka bude još 5 evra po vozilu na ime onih 5% kojih se dobijaju od osiguranja, to ukupnu mesečnu zaradu podiže na 2.940 evra. Da li je to dovoljno da pokrije mesečne troškove?

Ono što je zanimljvo, novo povećanje cene se opravdava smanjivanjem provizije od osiguranja. Postavlja se pitanje zašto su tehnički pregledi cenu svojih usluga prvobitno povećali sa 1.000 na 3.000 din kad je provizija od osiguranja u tom periodu bila ista! U tom istom periodu, na onih 2.450 evra zarade od pružanja usluge pregleda, dodatna zarada je bila oko 20 evra po vozilu ili nešto manje od 2.000 evra mesečno, što je ukupnu zaradu moglo povećati na gotovo 4.500 evra!

Dakle, ako cena ode na 5.000 din, ili 42 evra po vozilu, ukupna zarada na mesečnom nivou će biti oko 4.100 evra plus 500 evra od osiguranja. Za firmu sa tri zaposlena sasvim solidna zarada!

NAPOMENA: Kalkulacija je na primeru da su sva vozila pregledana po ceni putničkog vozila, a za teretna i ostala veća vozila je i cena veća!

Da je i dosadašnja cena od 3.000 din bila više nego realna, potvrđuju primeri vozača koji su nm javili da su u toj ceni usluge tehničkog pregleda dobili i apparat za gašenje požara za svoj auto, što znači da mesta za korekciju cene na dole svakako ima.

Neki tehnički pregledi su već počeli da se kartelski udružuju radi dogovaranja o jedinstvenoj ceni od 5.000 din, čime zloupotrebljavaju svoj dominantni položaj na štetu potrošača, ograničavajući konkurenciju. To potvrđuje primer tehničkih pregleda iz Čačka i okoline, koji su se čak  ne krijući to, dogovorili da svi povećaju cene po jedinstvenom tarifniku, čime su učinili povredu konkurencije iz članova 9 i 10 Zakona o zaštiti konkurencije! Na ovaj način učinili su zloupotrebu dominatnog položaja iz člana 16 istog Zakona, nametanjem nepravične prodajne cene svojih usluga!

Na kraju, postavlja se opravdano pitanje šta potrošači (vozači) dobijaju povećanjem cene usluge pregleda vozila? Da li će biti bezbedniji i da li će oni koji pružaju uslugu pregleda vozila biti odgovorniji za eventualne propuste i saobraćajne nezgode koje mogu nastati usled neispravnosti vozila?

Zakon o obligacionim odnosima u svojim načelima, između ostalog, predviđa i pravo na jednakost uzajamnih davanja ugovornih strana. O kakvom pravu jednakih davanja se radi ako pružalac neke usluge za istu stvar koju obavlja, u roku od 4 meseca poveća cenu sa 1.000 din na 3.000, a zatim na 5.000 din?

U prilogu je dokument potpisan od strane tehničkih pregleda sa teritorije Čačka!

Pozivamo ovom prilikom vozače iz cele Srbije na bojkot tehničkih pregleda koji povećaju cenu na 5.000 din! 

45870468_178880263051745_1221703636325761024_n