Odgovor na saopštenje SBB-a!

Nakon pokrenute inicijative za utvrđivanje eventualne povrede Zakona o zaštiti potrošača, tj zbog sumnje u obavljanje nepoštene poslovne prakse, koju smo pokrenuli protiv kompanije SBB, ista se juče oglasila saopštenjem, na koje smo dužni da reagujemo isključivo istine radi.

Udruženje Efektiva se bavi zaštitom potrošača, a ne politikom. Postupamo po prijavama potrošača i uz dokaze, koji mogu biti neoborivi ili su dovoljni za osnovanu sumnju. Postupak koji smo pokrenuli, ne prejudicira njegov ishod, već traži proveru navoda. Čak je i u saopštenju koje smo uputili jasno naglašeno da mi kao udruženje građana, nemamo tehnički kapacitet niti mogućnosti da proveravamo navode potrošača u ovom slučaju, već to može biti deo pokrenutog postupka, u kom je teret dokazivanja na strani trgovca.

Podsećamo da smo se nepravilnostima u radu kompanije SBB bavili i u prethodnom periodu, ne targetirajući samo ovu kompaniju, već i sve ostale. Dokazi o tome postoje na našoj internet prezentaciji ili Facebook stranici, tako da smatramo deplasiranim pokušaj da se nepravilnost u sopstvenom radu podvede pod politički kišobran. Ovo naročito ako se uzme u obzir da je upravo Udruženje Efektiva najveći kritičar rada komunalnih preduzeća u Srbiji, izvršitelja, banaka, NBS itd.

Postupak koji smo pokrenuli nije nikakav napad, kako se imputira, a ponajviše nije napad neistinom. Upravo je SBB u svom odgovoru potvrdio našu sumnju, priznavši da je tačno da se koristi električnom energijom potrošača, jer to rade i drugi operatori. Da li to može biti dobar argument u odbrani i izgovor za činjenje nepravilnosti? Da li inicijativa za proveru navoda potrošača i naših sumnji može da se nazove napadom? Da li onda svaki trgovac ili pružalac neke usluge, može biti „žrtva“ našeg napada, samo zato jer krši zakonske propise ili se traži provera njegovog poslovanja? Ako je tako, onda je broj žrtava napada Efektive daleko veći od samo kompanije SBB.

Udruženje Efektiva svakodnevno prima potrošače na razgovor, odgovara na mejlove i telefonske pozive, i upravo je to način na koji dolazimo do informacija o nepravilnostima u radu trgovaca i pružalaca usluga. Postupak protiv SBB-a nije pokrenut zbog tekstova u medijima, već po prijavama potrošača. Podjednako kao i ranije, kada smo uz inicijative prilagali i potpise potrošača, u skladu sa odredbama ZZP.

Na kraju, nema govora o bilo kakvom selektivnom postupanju prema bilo kom operatoru, jer tekstovi na našem sajtu to lako demantuju. Nije prvi put da se bavimo nepravilnostima u radu SBB, ali i drugih operatora i spremni smo da uz odgovarajuće dokaze, pokrenemo postupak protiv svakoga gde za to ima osnova. Već smo to i radili, a informacije o tome se mogu pronaći na našem sajtu.

Cilj udruženja Efektiva, u ovom postupku, ali i u svakom prethodnom i budućem, je da se utvrdi da li je kršenja propisa bilo ili nije. Ako nije, onaj protiv koga je postupak pokrenut imaće pisani dokaz nakon okončanog postupka, pa će istim moći da se pohvali kod potrošača i dematuje sve prethodne tvrdnje i „napade“.

Pozivamo ovom prilikom kompaniju SBB da se fokusira na postupak koji će uslediti, da svoju obavezu dokazivanja navednih sumnji shvati maksimalno ozbiljno, kao i da svoje poslovanje uskladi sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a ne da se krije ispod plašta političkog progona i slično, jer ovo nema nikakve veze sa tim i ni na koji način neće popraviti rejting kompanije kod potrošača koji imaju primedbe na njen rad. Naš cilj je da svi trgovci, banke i pružaoci usluga, poštuju zakonske norme, da poštuju prava potrošača, bez obzira na političku opredeljnost i vlasničku strukturu.

Na ovom linku možete pročitati saopštenje kompanije SBB: http://rs.n1info.com/Vesti/a526551/SBB-Udruzenje-Efektiva-nas-napada-identicnim-neistinama-kao-vlast.html