Tržišna inspekcija na strani trgovaca!

Zašto je zaštita potrošača u Srbiji na katastrofalno niskom nivou i zašto se trgovci i komunalna preduzeća ponašaju tako bahato, pa ne zarezuju ni od čega? Zašto tržišna inspekcija ne radi svoj posao?

 
U nastavku ćemo dati samo jedan primer koji može poslužiti kao odgovor na gore postavljena pitanja.
 
Dakle, obaveza komunalnih preduzeća, predviđena Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), je da obrazuju komisije za rešavanje reklamacija potrošača. U tim komisijama mora biti predstavnika udruženja za zaštitu potrošača. Cilj toga je da rad komisije bude transparentan, tj da predstavnik potrošača aktivno učestvuje u rešavanju prigovora i konstruktivno utiče na poštovanje odredbi ZZP. S tim u vezi, prisustvo predstavnika potrošača je više nego neophodno.
 
Naš kolega Denis Perinčić, predsednik Republičke unije potrošča, nije ni znao da je izabran za takvu komisiju u okviru EPS-a. Kada je saznao, pa se u vezi sa tim obratio Tržišnoj inspekciji (TI), dobio je skandalozan odgovor, po kom EPS ima obavezu samo da formira komisiju, ali ne i da o tome obavesti onoga ko bi u radu iste trebalo da učestvuje. Takođe, prema ovom odgovoru, pomenuta komisija nije morala NI DA SE SASTAJE!
 
ZZP je ovo predvideo još 2015.godine. Od tog trenutka, do danas, prema našim saznanjima, većina komunalnih preduzeća širom Srbije nema formirane ovakve komisije. Ili bar ih nema u fizičkom obliku. Pošto Ministarstvo trgovine, tj nadležna Tržišna inspekcija daje skandalozne odgovore ovog tipa, ni jedno komunalno preduzeće u Srbiji NE MORA i verovatno i NEĆE da formira komisiju za rešavanje reklamacija, osim na papiru.
 
E sada, prema ovome, komisija za rešavanje reklamacija EPS-a se tokom 2018. i 2019, nije ni sastajala. Ko je onda rešavao reklamacije potrošača u poslednje dve godine? Ili ovo znači da EPS maksimalno posluje u skladu sa ZZP, te reklamacija potrošača nije ni bilo, pa nije postojala potreba za komisijom?
 
KO JE OVDE LUD i dokle će da traje ovaj bezobrazluk i podrška ministarstva JKP-ovima i trgovcima, ne znamo. Znamo samo da je isto ovo ministarstvo nadležno i za zaštitu potrošača. Kada pročitate odgovor TI u nastavku, videćete da je i to samo na papiru i da bar nekoliko desetina zaposlenih u Odeljenju za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine, živi od novca poreskih obveznika potpuno bezveze i bez ikakvih obaveza!
 
rup1
rup2