ODVODNJAVANJE – I deo

Poslednjih dana stižu opomene, a pred sudovima su pokrenuti izvršni postupci od strane JVP „Voda Vojvodine“, protiv građana!

Odvodnjavanje zemljišta koje je, konkretno u Vojvodini zahvaćeno sušama poslednjih godina, predstavlja ozbiljan problem građana a posebno vlasnika poljoprivrednog zemljišta.

Naknada za odvodnjavanje koju treba da plati svako ko se nalazi u melioracionom sistemu RS, predstavlja kategoriju koja u većini slučajeva nije faktički postojeća. Naime, zemljišta za koja se nalaze na mapi u melioracionom sistemu, nisu zemljišta na kojima se sprovodi odvodnjavanje od strane Javnog vodoprivrednog preduzeća, jer  ne postoje uslovi za to. Kanali kojima bi se voda odvodila  sa njiva su ponekad i kilometrima udaljeni od njiva obveznika, obrasli u korov,  a crpne stanice koje bi odvodile vodu dalje  su urušene. Pitamo se kako i u čemu se onda sastoji rad preduzeća kome treba da se plati naknada?

Pored toga, sami vlasnici zemljišta znaju da su suše poslednjih godina dovele do toga da je potrebno navodnjavanje zemljišta, a ne odvodnjavanje. Takođe, u Vojvodini sela koja se nalaze u Deliblatskoj peščari ili na njenom obodu imaju zemljišta koja su peskovita i imaju nedostatak vlage, te odvodnjavanje decenijama nije moguće sprovesti jer ne postoji ni potreba za time!

Građani su izloženi izvršnim postupcima, gde se za svako posebno rešenje  pušta po jedan postupak i vrši se popis pokretnih stvari i ujedno blokada računa dužnika, a ukoliko ne bude sredstava za namirenje, odnosno novca, poverilac može prodavati zemlju dužnika, na javnim prodajama, gde će cena zemljišta biti višestruko niža od tržišne i gde im preti da ostanu bez svoje imovine i dedovine.

Ovo znači da ukoliko u jednoj godini ima dva ili tri rešenja po glavi domaćinstva, jer je za svaku katastarsku parcelu jedno rešenje po glavi obveznika, jedno lice može imati za jednu godinu pokrenuta 3, 4 izvršna postupka, a za svaku godinu 10 godina unazad takođe po 3,4 izvršna postupka. Po svakom izvršnom postupku, glavni dug i kamata, se uvećavaju za troškove sudske takse, pa troškova izvršitelja za iznose koji mogu biti veoma veliki i veći od duga.

Građani godinama dobijaju rešenja kojima su obavezani da plaćaju naknadu za odvodnjavanje, a preduzeće koje treba da im obezbedi tu uslugu , ne obezbeđuje je, pa se postavlja pitanje: Šta i po kom osnovu to treba da platiti?!

Određeni broj obveznika angažovao je advokate da ih zastupaju u ovim postucima, ali institucije na sve načine pokušavaju da diskredituju advokate pred klijentima, pa im narušavaju ugled koji imaju u svojim sredinama i pred svojim klijentima, preduzimanjem radnji o kojima će biti priče i dokumentacije iz koje se to vidi.

O svemu ovome, biće još priče, uz navođenje i prikaz akata koji stižu ovih dana na adrese obveznika.