Prekršajnim prijavama protiv nesavesnih trgovaca!

U nastavku teksta je spisak nepravilnosti zbog kojih protiv nesavesnih trgovaca i komunalnih preduzeća možete podneti prekršajnu prijavu!

Često se trgovci oglušuju o reklamacije, naročito komunalna preduzeća, koja gotovo sva, krše Zakon o zaštiti potrošača. Ako već ne žele reklamaciju da prihvate, onda ih možete goniti putem prekršajnog suda. Možete to učiniti i po sledećim osnovama:

-Trgovac nije odgovorio na vašu reklamaciju u zakonskom roku od osam dana, u pisanom ili elektronskom obliku?
– Odbio je da zaprimi vašu reklamaciju?
– Nije potvrdio prijem vaše reklamacije izjavljene mejlom?
– Vašu reklamaciju je odbio ali je reklamiranu tehničku robu zadržao (ili ju je, bez vašeg odobrenja, prosledio drugom pravnom licu) radi “dodatnih testiranja”, bez navođenja koliko će dotična testiranja trajati?
– Prodao vam je tehničku robu sa instaliranim softverom, pa kad reklamirate softver jer vam je zbog njega uređaj neispravan, tvrdi da “softver nije pokriven garancijom“?
– Nametnuo vam je svoj način rešavanja reklamacije, a da se nije izjasnio o načinu rešavanja koji ste vi, na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja, istakli u reklamaciji (npr vi ste tražili zamenu ili povraćaj novca, a on nameće popravku), ili tvrdi da vi nemate pravo da tražite da se reklamacija reši na bilo koji drugi način sem na onaj na kojem on insistira?
– Kvar zbog kojeg vam je uređaj popravljan jednom ili više puta se vratio, a trgovac ne dozvoljava zamenu za novi već opet insistira na popravci?
– Nije vam rešio prihvaćenu reklamaciju u zakonskom roku od 15 dana od ulaganja reklamacije (30 dana ako se radi o nameštaju ili tehničkoj robi?)
– Nije vam dostavio obrazac za odustajanje od ugovora najkasnije prilikom dostave robe koju ste kupili na daljinu ili van poslovnih prostorija trgovca?
– Nije vam vratio novac u roku od 14 dana od trenutka kada ste odustali od ugovora zaključenog na daljinu ili van poslovnih prostorija trgovca?
– Neće da vam izda garantni list?
– Opredelili ste se za robu po istaknutoj ceni a trgovac pokušava da vam naplati drugu, višu cenu?
– Ne dozvoljava vam raskid ugovora o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa (komunalije, struja, telefon, internet, kablovska) iako ste ispunili zakonske uslove za to (niste se saglasili sa promenom cene ili tarife, ili trgovac nije otklonio nesaobraznost usluge uprkos vašim reklamacijama)?
– Ustupio je vaše podatke drugom pravnom licu bez vašeg izričitog odobrenja?
– Ovlastio je, bez vašeg izričitog odobrenja, drugo pravno lice da vas podseća (telefonom ili na drugi način) na dug?
– Isključio vas je, tokom grejne sezone, sa grejanja ili vam je isključio struju koju koristite za grejanje, iako sa vama u domaćinstvu živi maloletno dete, nemoćno lice ili teško bolesno lice?
– Ucenjuje vas da vam neće ponovo uključiti struju ili neku drugu uslugu od opšteg ekonomskog interesa ako ne isplatite zastarela dugovanja?
– Ucenjuje vas, kao novog vlasnika nekretnine, da neće preneti brojilo na vaše ime ako bivši vlasnik ili investitor ne izmiri svoja dugovanja za struju?
– Obmanjuje vas ili vas prisiljava da donesete ekonomsku odluku koju inače ne biste doneli?

SVE NAVEDENE RADNJE SU NEZAKONITE i predstavljaju PREKRŠAJE po članu 160 Zakona o zaštiti potrošača, a prekršajne kazne se kreću od 300.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice i od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Praksa pokazuje da nesavesni trgovci najbolje nauče da moraju da se drže zakona kad ih veliki broj potrošača udari po džepu, pa vas pozivamo da to učinite, podnošenjem prekršajnih prijava uz pomoć Efektive.