Prva presuda protiv turističkih agencija!

Od stupanja na snagu Uredbe o zamenskim putovanjima, upozoravali smo javnost na odredbe Zakona o zaštiti potrošača (ZZP), koje garantuju pravo na povraćaj novca.

Od tada do danas, uporno ponavljamo da je doneta Uredba niže pravne snage u odnosu na ZZP, da nema obavezujući karakter i da je doneta isključivo u svrhu zaštite interesa turističkih agencija, a protivno interesima putnika čija su putovanja propala a novac ostao zarobljen u agencijama.

U nastavku objavljujemo prvu presudu koja sve to potvrđuje. Dakle, Sud potvrđuje da Uredba ne može umanjiti značaj odredbi ZZP, da ona nema obavezujući karakter u obligaciono pravnom odnosu između putnika i agencije, te da nema mesta njenoj primeni, bez saglasnosti volja obe strane.

Takođe, Sud smatra da ovde jeste došlo do sticanja bez osnova, od strane agencije, jer tvrdnja (sve i da je istina) da je agencija prebacila uplaćeni novac ino partneru, ne menja činjenicu da odnos agencije i njenog ino partnera nema uticaja na obligacioni odnos putnika i agencije, te saglasno članu 106. ZZP, turistička agencija mora U CELOSTI da vrati novac putniku.

Dakle, ubeđeni smo da je ovo samo početak, te da će sudska praksa potvrditi prevarni izgled Uredbe, te ćemo nakon što ove presude dobiju svoju potvrdu na drugom stepenu, protiv odgovornih lica za donošenje Uredbe podneti odgovarajuću krivičnu prijavu.

Napominjemo, kod agencija je ostao zarobljen novac u visini od nekoliko desetina miliona evra, te sumnjamo da je motiv donosioca Uredbe zapravo bio da se privatnim firmama i njihovim vlasnicima omogući da taj novac zadrže. Kao glavnog krivca za sticanje bez osnova tolikog novca navodimo ministra Ljajića i odgovorna lica iz njegovog ministarstva!

NAPOMENA: Pravo na ovakvu sudsku zaštitu u ovom trenutku imaju samo putnici koji NISU PRIHVATILI zamensko putovanje. Oni koji jesu, moraju sačekati da i to putovanje eventualno propadne ili da istekne rok za povraćaj novca koji je predviđen Uredbom!

Na ovom linku je raniji tekst o pravima putnika: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/otkazana-turisticka-putovanja/

Ovde je krivična prijava pokrenuta protiv g. Seničića: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/krivicna-prijava-protiv-senicica/

Tužba je podneta 7.8.2020, a presuda mesec i po dana kasnije!!! Presuda je u nastavku:

20201014_162332

20201014_162347 20201014_162401 20201014_162422 20201014_162438 20201014_162455 20201014_162509