Sastanak u Ministarstvu pravde!

Predstavnici Efektive su povodom najavljene izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), dana 24.1.2019. obavili sastanak sa predstavnicima Minstarstva pravde zaduženim za izmene ZIO.

Naše saopštenje povodom tog sastanka:

Predstavnici Udruženja potrošača Efektiva sastali su se 24. januara sa pomoćnikom ministra u Ministarstvu pravde Jelenom Deretić u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Sastanku su, u ime Efektive, prisustvovali predsednik udruženja Dejan Gavrilović, diplomirani pravnik Jovan Ristić i stručni saradnik Boško Cerović, a u ime Ministarstva – pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić i knsultant n EU projektu “EU za pravdu” Branislav Stojanović.
Ministarstvo je upoznalo delegaciju Efektive sa svojim idejama za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a pre svega u vezi sa uvođenjem elektronske licitacije, jačanjem načela srazmere i jačanjem sudske kontrole izvršiteljevih akata u postupsku sprovođenja izvršenja, smanjenjem kvota zahvatanja u platu odnosno penziju izvršnog dužnika, prigovorom trećih lica, i izmenom regulative troškova postupka uključujući postupanje sa bagatelnim dugovima. Ove teme stalni su predmet interesovanja Efektive, koja je u septembru 2018. zajedno sa organizacijom Združena akcija Krov nad glavom podnela Ministarstvu pravde svoj predlog izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Tema sastanka bile su i objedinjena naplata komunalnih i sličnih usluga, zakonske rupe i nepreciznosti zbog kojih se u praksi sudova i javnih izvršitelja javljaju različita tumačenja i sporne situacije.
Efektiva je takođe predložila da se u izvršnom postupku nekako olakša položaj utuženih korisnika ugovora o stambenom kreditu koji su indeksirani u švajcarskim francima.
Na sastanku je dogovoreno da predstavnici Efektive budu uključeni u radnu grupu za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.