Šta je saobraznost?

Jedan od pojmova koji najčešće zbunjuje potrošače je saobraznost.

question

“Saobraznost” znači da je trgovac dužan da potrošaču isporuči robu koja:

1. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

2. odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

3. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe
;
4. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, pod uslovom da je trgovcu u momentu kupovine bilo ili moralo biti poznato da potrošač robu nabavlja za naročitu upotrebu.

Ukoliko roba/usluga ne ispunjava bilo koju od gore navedenih stavova, potrošač ima prava da od prodavca zahteva otklanjanje nesaobraznosti bez ikakve novčane nadoknade u rokovima koji su propisani Zakono o zaštiti potrošača, odnosno u roku od 24 meseca koliko traje obaveza saobraznosti.