Kako do uspešne reklamacije?

Najveći broj žalbi potrošača je na kvalitet obuće. Prodavci tu i izlaze i ne izlaze u susret, a neki su razradili ozbiljnu taktiku kako da ne prihvate čak ni opravdanu reklamaciju potrošača.

Dakle, potrošač je pazario patike, nosio ih 32 dana, nakon čega je došlo do oštećenja. Odneo je patike u radnju, podneo reklamaciju koja je nakon toga odbijena, sa razlogom da se radi o mehaničkom oštećenju, odnosno nepravilnom upotrebom od strane potrošača.

Potrošač nakon toga iste patike nosi u firmu koja se bavi ekspertizom obuće i tu dobija potvrdu da je oštećenje na patikama nastalo usled lošeg kvaliteta obuće!

I sa ovim nalazom trgovac je odbio da zameni patike novim ili vrati novac, tako da je potrošač, nakon što se nama obratio, upućen na sudski postupak.

Slika 1: Reklamacija potrošačaimg011

Slika 2: Odbijenica od strane trgovca

img010

Slika 3: Izveštaj sa ekspertize

img009