Predsednik EU suda na strani CHF dužnika!

U intervjju za slovenački list Dnevnik, predsednik EU Suda Koen Lenaerts potvrdio stav da banke ne smeju naplaćivati kredit sa valutnom klauzulom iznad kursa koji je očekivan i razuman!

O tome je dao sledeću izjavu:

“Pogledajmo primer, koji je za Sloveniju relevantan. Važan je za celu EU, od Španije preko Belgije do Mađarske. Radi se o hipotekarnim kreditima. Kreditima koji su bili vezani za stranu valutu kao što je švajcarski franak. Potrošači nisu bili dovoljno informisani o učincima koje će takvi ugovori imati na njihovu platežnu sposobnost sledećih 20 ili 30 godina.

Upitani smo, je li takav ugovor u skladu s direktivom o zaštiti potrošača?

Potrošač je sa bankom ugovorio kredit. Ugovor je prethodno banka već napisala i o njemu se nije pregovaralo, bilo je ponuđeno samo na potpis. Milioni ljudi širom EU su potpisali takve hipotekarne ugovore, za kupovinu porodičnih domova. Ako ne mogu plaćati, gube dom i nađu se na ulici. Tu se postavlja pitanje prava na dom.

U tome primeru smo direktivu EU tumačili tako da potrošači nisu obavezani klauzulom koja ih dovodi do toga da moraju otplaćivati anuitete više od razumnih. Banke nemaju pravo zahtevati naplatu razlika u kursu. Pa onda potrošači mogu tražiti sve što su preplatili u prošlosti. U 2016. bila je ključna presuda koju je zahtijevao španski sud, koja vrijedi za celu EU. Tako delujemo. Ako nacionalni sud zatraži od nas mišljenje, presuđujemo, i takva presuda onda vredi za celu EU.”

Intervju je na sledećem linku: https://www.dnevnik.si/1042796367/svet/koen-lenaerts-nevmesavanje-v-notranje-zadeve-je-v-uniji-prebrisana-zival

Izjava Predsednik EU Suda zapravo govori o posledicama raskida ugovora u zemljama evro zone, kod kojih bi taj razuman kurs predstavljao valorimetar kojim bi se odredila jednakost uzajamnih davanja!

Takođe, i nemački sudovi staju na isto stanovište, pa je krajem prošle godine doneta presuda protiv banke. Citiramo prevod kolega iz hrvatske Udruge Franak:

Savezni sud pravde u Karlsruheu odnosno njemački Vrhovni sud, donio je 19. decembra 2017. pravomoćnu presudu kojom je utvrđeno da je banka kod plasiranja kredita s valutnom klauzulom CHF morala objasniti dužniku pravnoj osobi, lokalnoj zajednici Sjeverna Rajna – Vestfalija, sve nedostatke i rizike za dužnika koji proizlaze iz ugovaranja valutne klauzule CHF.

Iznimna vrijednost te presude jest u činjenici da pored dosad poznate sudske prakse koja štiti fizičke osobe Suda EU, građanskih sudova u Španjolskoj, Austriji, Francuskoj, Sloveniji, Grčkoj te naravno i u Republici Hrvatskoj, u Njemačkoj nakon donošenja odnosne presude jednaku zaštitu sada uživaju i pravne osobe.

Njemački Vrhovni sud utvrdio je da banka mora kod kredita koji se plasiraju pravnim osobama jednako postupati kao i u potrošačkim kreditima odnosno mora i pravnim osobama na jednak način predočiti sve rizike i posljedice ugovaranja valutne klauzule. Konkretno, Savezni sud u Karlsruheu utvrdio je da nije dovoljno valutnu klauzulu ugovoriti na način da bude jasno da plaćanje ovisi o tečaju strane valute, nego je banka morala objasniti točno i decidirano što ugovaranje takve valute može prouzročiti dužniku u budućnosti, i zbog čega je ugovaranje strane valute u kreditu rizično za dužnika te da nije bitno to što se u konkretnome slučaju radilo o pravnoj osobi.”

Dakle, cela Evropa se odupire ovim kreditima, sudovi EU i njenih članica donose presude u korist dužnika, samo Vesna Sekulić i Sanja Agatonović, sudije Višeg suda u BG misle da su najpametnije i donose presude u kojima tvrde da su klijenti bili informisani te da su mogli predvideti rizik rast CHF!