Let sa slomljenim krilom!

Putnici sa leta JU 324 na liniji Beograd Dizeldorf, koji je 18.2.2024. doživeo nezgodu sa oštećenjem krila, imaju pravo na tri vrste naknade štete:

1. 250e naknade za kašnjenje leta

2. Materijalnu odštetu za gubitke nastale kašnjenjem leta. Tu se misli na izgubljeni dan u već plaćenom hotelu, plaćeni prevoz, recimo rentakar, ili neku drugu vrstu štete. Ova šteta mora biti dokaziva i dokumentovana.

3. Nematerijalna odšteta za pretrpljeni strah. Mi putnike savetujemo da od Air Srbije traže iznos od 200.000 din.

S obzirom na to da je AS pozvala putnike da joj se jave, savetujemo da se najpre uputi pisani zahtev za odštetu. U nastavku je tekst zahteva:

“Poštovani,

Putnik sam sa leta JU 324 na liniji Beograd Dizeldorf, koji je imao onaj incident dana 18.2.2024. U skladu sa pozivom kompanije Air Srbija, javljam se za odštetu, pa molim da mi isplatite 250e naknadu za kašnjenje leta, kao i 200.000 din za nematerijalnu odštetu zbog pretrpljenog straha. Takođe, molim da mi nadoknadite i štetu u iznosu X dinara (navesti osnov štete, hotel, prevoz itd).

Ovo je ujedno i opomena pred utuženje, posle koje ću, ako ne odgovorite, pokrenuti sudski spor.”

Mejl poslati na guest.support@airserbia.com i na callcenter@airserbia.com

Rok za odgovor je 8 dana. Ako AS ne odgovori, odbije ili delimično usvoji zahtev, može se pokrenuti potrošački spor, u kom možemo pomoći, pa nam pišite na office@efektiva.rs