VAŽNO: Toplane i plaćanje grejanja koje potrošač ne želi!

Ministarstvo trgovine je nedavno donelo pravnosnažno Rešenje, po kom je utvrđeno da toplana u Majdanpeku obavlja nepoštenu, tj nasrtljivu poslovnu praksu, time što uslovljava potrošača da plati uslugu grejanja koju on NE ŽELI!

Veoma važno Rešenje nadležnog ministarstva (MTTT) koje otvara put potrošačima da se isključe sa grejanja koje isporučuju toplane u gradovima po Srbiji. Do sada su potrošači bili uslovljavani raznim preprekama, koje su ih NEZAKONITO sprečavale da ostvare svoje pravo da ne primaju uslugu koju ne žele, odnosno, pružale su mogućnost toplanama da potrošače drže “zaključane” u ugovornom odnosu, koji čak i ne postoji. Dakle, klasičan robovlasnički položaj u 21. veku, u kom potrošač nema pravo žalbe niti na kvalitet usluge, niti na cenu, nema pravo da uslugu odbije, već je jedino njegovo pravo, tj OBAVEZA da ispostavljeni račun PLATI, u visini koju odredi lokalna samouprava!

Navedenim Rešenjem MTTT ustanovljeno je da je dotični potrošač dva puta podnosio zahtev za isključenje sa mreže grejanja, ali da je toplana iste ignorisala i nastavila je da ispostavlja račune, nakon čega je pokrenula i postupak utuženja.

Ovim Rešenjem se prekida monopolistička dominacija toplana po Srbiji, a istim će potrošačima biti omogućeno da se isključe sa grejanja i potraže ekonomičniji način za zagrevanje stambenog prostora. Samim tim, to bi trebalo da dovede i do promene načina razmišljanja nadležnih koji rukovode cenovnom politikom, u smislu umeravanja cena i poboljašanja pružene usluge, kako bi potrošači eventualno bili zadržani. Ako ne, verujemo da će veći broj toplana moći da stavi katanac u vrata.

Delove Rešenje dajemo u nastavku, a u narednom periodu ćemo dati još dodatnih tumačenja ove istorijske odluke!

Pozivamo nezadovoljne potrošače širom Srbije, da prema ovom rešenju, iskoriste svoje pravo da otkažu saradnju sa toplanama i tako ih nateremo da na dogovor oko visine cena grejanja i njegovog kvaliteta!

20210117_033621

20210208_112638

20210117_033647 20210117_033704