IN MEMORIAM: Denis Perinčić, Republička unija potrošača

Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je naš saborac, saveznik i brat dr Denis Perinčić, predsednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača i profesor pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, preminuo u subotu 23.1.2021. od koronavirusa.

Bio je, slobodno se može reći, figura od titanskog značaja za zaštitu prava potrošača i korisnika bankarskih usluga: profesor sa briljantnim pravničkim umom i multidisciplinarnim pristupom zaštiti potrošača, član radnih grupa za donošenje i izmene zakona, vrsni edukator potrošača, trgovaca i donosilaca odluka, pravni pisac u oblasti potrošačkog prava, neustrašiv protivnik i kritičar svih koji zloupotrebljavaju dominantan položaj na tržištu ili svojim nečinjenjem takve zloupotrebe omogućavaju.

Često je gostovao u medijima i davao izjave u vezi sa zaštitom potrošača. Uvek je bio spreman da pomogne, a svoje ogromno znanje nesebično je delio.

Njegova knjiga „Provizorijum pravne zaštite potrošača“ (Zadužbina Andrejević, 2019) mogla bi se smatrati prvim udžbenikom potrošačkog prava u Srbiji, zemlji koja već 11 godina ima evropski koncept zaštite potrošača a čija pravnička javnost i pravna nauka uglavnom i dalje nemaju svest da se, kroz Zakon o zaštiti potrošača, potrošačko pravo izdvojilo iz klasičnog ugovornog prava i postalo zasebna grana prava.

Upravo je Denis bio taj koji je uporno insistirao na ovim činjenicama, kao i na tome da je Zakon o zaštiti potrošača 2014. godine postao sistemski zakon sa obavezujućom primenom i da trgovci, kontrolni organi i sudovi nanose ogromnu štetu potrošačima kada taj zakon zaobilaze, koriste ga selektivno ili ga tumače pogrešno.

Takvo ponašanje bilo je pravilo, i tek odskora je počelo da se menja umnogome zahvaljujući stalnom pritisku Efektive i Denisove Republičke unije potrošača kao savezničkih organizacija za zaštitu potrošača.

Osim za potrošačko pravo, Denis je bio vrsni ekspert u pravu konkurencije – još jednoj pravnoj grani koja je u Srbiji tek počela da se razvija. Proučavajući nepoštenu poslovnu praksu i druga nečasna postupanja na štetu potrošača, poseban naglasak je stavljao na povredu prava konkurencije i zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu.

Bio je stručni vetar u leđa korisnicima bankarskih usluga, naročito „švajcarcima“, u borbi za njihova prava.

Denisov odlazak ostavlja ogromnu prazninu na terenu zaštite potrošača i u našim srcima, ali njegov rad i borba nastavljaju da žive kroz znanje koje je preneo i kroz knjige koje je napisao.

Večno mu hvala što nas je učinio boljima, pametnijima, poštenijima. Zahvaljujući njemu, znamo mnogo više o poslu koji radimo.

IN MEMORIAM:

Dr Denis Perinčić, 1961-2021.  Naš veliki brat, saborac, prijatelj.

IMG_20210124_085352_925 IMG_20210126_074039_758 IMG_20210126_074039_760 IMG_20210126_074039_761 IMG_20210126_074039_762 IMG_20210126_074039_787 IMG_20210126_074039_788