Ako ne plaćate redovno, odraće vas uterivači dugova

Legalno je da agencije za naplatu potraživanja uteruju dugove i po zakonu je moguće da dug koji potražuju bude i nekoliko puta veći od početnog jer klijenti pristaju na visoke zatezne kamate pri potpisivanju ugovora sa bankama ili drugim kompanijama, pokazuje uvid u propise.

Izvor: 24 sata, 28.02.2012.

 
PROPISI – Njihov rad je regulisan Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o obligacionim odnosima. Ono što dužnicima i dalje ostaje sporno jeste koliko su ispravni metodi koje te agencije koriste da bi uterale dug – vreme i učestalost poziva i pretnje tužbama. Našoj redakciji nedavno se javila D. Pantelić iz Kraljeva. Kako je rekla, njen pokojni muž je imao minus po tekućem računu od 10.000 dinara. Banka je potraživanje prodala agenciji “Eos matriks” koja sada pokušava da naplati 200.000 dinara. Drugi klijent je na svom blogu na internetu naveo da je banci dugovao 40.000 dinara, a da mu je onda iz iste agencije stiglo pismo u kojem zahtevaju isplatu 200.000 dinara.

Ilija Radić iz agencije “Solventpoint” objašnjava da ne postoji poseban zakon koji reguliše njihovo poslovanje, ali ističe da je ono pod okriljem nekoliko propisa.
– Naplata potraživanja je usluga kao i svaka druga definisana klasifikacijom delatnosti i kao takva je legalna. Koliku će se dug uvećati, zavisi od toga šta piše u ugovoru između dužnika i poverioca – kaže Radić za “24 sata”. Radić kaže da kamata kod kredita ili minusa na tekućem računu može da bude vrlo visoka, posebno ukoliko dug nije plaćan godinama. To je i argument zašto potražuju sumu koja je i nekoliko puta veća od osnovnog duga.
– Ukoliko je reč o dugovanju nekoj kompaniji, poput telekomunikacionih, agencija se poziva na zateznu kamatu koja zavisi od slučaja do slučaja. Ona nije visoka ukoliko je dug star 30 dana, ali može uvećati osnovni dug i nekoliko puta ukoliko se radi o periodu od godinu dana – kaže Radić.
Direktorka agencije EOS Matriks Irina Lada kaže za “24 sata” da je to kompanija koja posluje u 25 zemalja u svetu i da radi saglasno zakonima i strogim internim pravilima.
– Iznose koje preuzimamo su kao takvi dokazani i mogu se uvećavati samo za zakonske zatezne troškove. Naše radno vreme je od 8 do 20 časova, što znači da klijente ne zovemo mimo tog vremena – poručila je Lada.

 

Kamate na dug i do 80 odsto
HARAČ – Za one koji kasne s otplatom po kreditnim karticama, zatezne kamate su veće od redovnih. Prema podacima NBS, prosečna zatezna kamata na dug u dinarima iznosi 42,67 odsto godišnje, pri čemu čak sedam banaka primenjuje kamatnu stopu oko 60 odsto, a kod jedne banke zatezna kamata iznosi 80 procenata. Na dug u evrima prosečna zatezna kamata je 20,98 procenata