Banke otpisuju 300 milijardi rsd!

Sve je više problematičnih pozajmica koje bankari ne mogu da naplate od klijenata. Kredite najviše ne vraćaju firme, pa građani sa stambenim zajmovima

 
Izvor: Novosti, 13.05.2012.

 

SVE je više kredita koje bankari ne mogu da naplate. Prema poslednjim podacima Narodne banke Srbije, skoro 20 odsto odobrenih zajmova je u kategoriji problematičnih, a njihova vrednost je premašila iznos od 300 milijardi dinara.

Kredite najviše ne vraćaju firme, ali tu su i građani koji su uzeli stambene zajmove. Tako su, do sada, banke aktivirale oko 300 hipoteka klijentima koji su se zadužili da bi kupili stan. Ako se pogleda ukupan broj odobrenih stambenih pozajmica, oko 76.000, to nije ni ceo procenat neplatiša. Ali, valja imati u vidu da su to i najveći krediti po iznosu. Prema strukturi nenaplativih zajmova kod građana na prvom mestu su upravo stambeni, sa iznosom većim od 17 milijardi dinara. Ili, stambeni krediti čine više od trećine ukupnih problematičnih pozajmica stanovništva.

Kod građana na drugom mestu su nenaplativi gotovinski krediti sa 11,5 milijardi dinara duga. Slede kreditne kartice sa obavezama od 4,2 milijarde dinara.

I najnoviji izveštaj Agencije za privredne registre ukazuje da banke imaju sve više problema da naplate svoje zajmove. U njemu se navodi da je bankarski sektor u Srbiji prošle godine zabeležio gubitak od oko dve milijarde dinara. Inače, prema izveštaju na taj negativan rezultat najviše su uticali loši poslovni rezultati Agrobanke.

Kada se ovo ima u vidu jasno je zašto bankari postavljaju sve više zahteva pred klijente prilikom odobravanja kredita. Kako tvrde, danas je veoma teško naći klijenta za koga se sa sigurnošću može reći da će vratiti uzeti zajam.

– Kod nas bankar zajedno sa klijentom procenjuje koja opcija zaduživanja najviše odgovara potrebama i mogućnostima zajmotražioca – kaže Miroslav Rebić, član IO Sosijete ženeral banke. – Da bi zahtev za kredit bio pozitivno rešen, neophodno je da klijent bude kreditno potpuno sposoban, dakle da zaista ima mogućnost da otplaćuje preuzete obaveze. Naša banka odobrava kredite na osnovu realnih prihoda klijenta, a ne samo na bazi kolaterala. Važno je i da klijent ima dobru kreditnu istoriju, da nema ubeleženu docnju u Kreditnom birou najmanje godinu dana.

 

SKORO TREĆINA

PREDUZĆA duguju bankama u zemlji gotovo 13  milijardi evra. Njihovi nenaplativi krediti su premašili iznos od 230  milijardi dinara, ili oko 25 odsto od ukupno odobrenih zajmova.  Nezvanično bankari procenjuju da je stepen problematičnih zajmova  privrede dostigao i 30 odsto.