Banke gube sporove i od zaposlenih!

Prokredit banka je, osim po nefer ponašanju prema klijentima, pokazala i nefer odnos i prema svojim zaposlenima (više na Forumu Efektive), što je nedavno potvrđeno i presudom Vrhovnog suda Srbije u sporu koji je jedan bivši radnik pokrenuo protiv ove banke zbog nezakonitog otkaza.

Dakle, radnik banke (tužilja) je dobio otkaz Ugovora o radu 2008. iz razloga što su trojica drugih radnika učinila nepravilnosti u radu čime je banka novčano oštećena. Tužilja nije bila nadređena pomenutoj trojici niti joj je u opisu posla bila kontrola rada ovih kolega. Ipak, u banci su smatrali da je ona “morala imati saznanja o njihovom kršenju radnih obaveza i discipline i o istom je morala da preduzme određene mere”!? Obzirom da to nije učinila, tužilji je prvo uručeno Upozorenje, a zatim i otkaz Ugovora o radu.

Osim nje, otpuštena je cela ekspozitura, a skandal oko nepravilnosti koje su se dešavale je bio i tema lokalnih medija. Ono što je najgore u svemu, ljudi koji nisu imali nikakve veze sa slučajem pomenute trojice, što je ova tužilja dokazala u svom slučaju, su izgubili svoja radna mesta a posledica je bila da u svom gradu nisu mogli da se zaposle niti u bilo kojoj drugoj banci, jer je Prokredit banka sve zaposlene u ekspozituri stavila u isti koš sa trojicom prestupnika.

Nakon 6 godina suđenja, dobijenih pozitivnih presuda na svim nivoima, na koje se banka uvek žalila, presudom Vrhovnog suda tužilja je dobila spor protiv banke, poništeno je nezakonito Rešenje o otkazu i banka je obavezana da tužilju rati na posao, uz nadoknadu štete propisanu Zakonom o radu.

Osim same činjenice da tužilja nije imala veze sa nepravilnostima u radu pomenute trojice kolega, banka je otkaz nezakonito uručila iz još jednog razloga. Naime, otkaz Ugovora o radu je dat nakon više od 3 meseca od dana uručivanja Upozorenja, što ga čini nezakonitim saglasno članu 179. tačka 2. tada važećeg Zakona o radu. Jasno je da su u banci znali za ovaj detalj, ali se očito išlo na princip “ako prođe, prođe”…

Svi bivši i sadašnji zaposleni ove banke kojima žele, mogu od Udruženja dobiti kopiju ove presude kako bi je koristili u svojim sporovima.