Banke se nisu zaduživale u CHF!

U jednom od procesa koji se vodi protiv nekada HYPO a sada ADDIKO banke, po tužbenom zahtevu za raskid CHF ugovora o kreditu, veštak ekonomsko finansijske struke je našao da se HYPO banka NIJE zaduživala u CHF u vreme isplate predmetnog kredita 2008. godine!

U konkretnom slučaju, veštak je našao da se banka nije zaduživala u CHF tokom 2008. ali da to jeste učinila 2010. godine, i to zaduživanjem u okviru HYPO grupe, što bi donekle moglo značiti da HYPO banka Srbija u tom trenutku ima određeno pokriće za svoje plasmane, ali je jako zanimljivo da 2010. godine HYPO banka nije isplatila ni jedan od ovih kredita (tako pokazuju naši podaci) jer je franak već krenuo da jača u odnosu na evro! Takođe, zaduživanje u okviru grupe pokazuje da zaradu na kursnim razlikama ne ostvaruje banka “ćerka” već banka “majka”, što opet upućuje na svesnu nameru HYPO banke da zaradi na kursnim razlikama, ali da ta zarada bude evidentirana u matičnoj banci!

Dakle, ovo je prvi put da imamo zvaničan pisani dokaz i potvrdu ovlašćenog lica finansijske struke da su banke svesno išle na prevaru, tj dodatnu zaradu putem valutne klauzule u CHF. Znamo to od ranije, banke su se zaduživale u dinarima i evrima, znale su da će franak jačati (dokaz: Upozorenje NBS!) te da će na taj način zaraditi ogroman novac na pozitivnim kursnim razlikama rasta franka u odnosu na evro i dinar!

Ovo veštačenje ćemo predati Tužilaštvu koje se uključilo u nekoliko postupaka za utvrđivanje apsolutne ništavosti ovih ugovora, kao krucijeni dokaz namere banke da prevari svoji klijente. Takođe, ovaj nalaz potvrđuje i našu tezu da banke ni kod sporova za raskid ugovora neće moći da potražuju bilo kakvu odštetu, jer nemaju CHF zaduženja!

U nastavku je nalaz veštaka:

page-0 page-1 page-2 page-3 page-4 page-5 page-6