VAŽNO! Banke znale za rast CHF!

Centralne banke zemalja Istočne Evrope, kao i banke koje posluju u tim zemljama, bile su upozorene od strane MMF-a u junu 2007. godine, o mogućem jačanju švajcarskog franka. Ovo je krucijelni dokaz u našoj tvrdnji da su banke buduće jačanje franka iskoristile kako bi na istom zaradile.

Dakle, iako su bile upozorene i imale su informacije o mogućem budućem kretanju franka, iste su sakrile od svojih klijenata svesno ih uvlačeći u aranžman u nameri ostvarivanja ekstra profita na kursnim razlikama. Čak su koristile činjenicu na koju su upozorene, da će niže kamate na kredite u švajcarcima biti “mamac” za ekspanziju ovih kredita, a istu su koristile u obmani svojih klijenata!

Ovo je neoboriv dokaz jasne namere banaka da prikrivanjem informacija pribave sebi dodatni profit, suprotno obavezi predugovornog informisanja klijenta. Ovaj dokaz, uz poslednju presudu EU Suda pravde, otvara put konačnom utvrđivanju ništavosti ovih ugovora ili njihovom raskidanju.

O ovim informacijama ćemo u narednim danima obavestiti Tužilaštvo, koje imamo na strani tužioca (klijenta) u nekoliko postupaka za utvrđivanje ništavosti CHF ugovora o kreditu.

Obaveštenje NBS o upozorenju od strane MMF možete pročitati na ovom linku: http://www.nbs.rs/internet/latinica/scripts/showContent.html?id=2015&konverzija=yes