Banke vraćaju pare

Još jedna potvrda: Novosti saznaju –  građani oštećeni uvećanim kamatama, dobiće novac nazad. Rate od 5. decembra umanjene za procenat neosnovanog podizanja marži.

 

Izvor: Novosti, 27.04.2012.

 

 

BANKE koje su oštetile građane nezakonitim povećanjem kamata i prekršile Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga moraće da vrate novac od nezakonito uzetih kamata. Ovo je potvrdila Narodna banka Srbije. Sve rate od 5. decembra prošle godine, kada je stupio novi propis na snagu, biće umanjene za procenat neosnovanog podizanja marži. Zakon ne važi retroaktivno, tako da građani ne mogu da traže vraćanje novca za mesečne obaveze koje su uplaćivali pre decembra prošle godine, a koje su bile uvećane „u skladu sa poslovnom politikom banke“.

Ova odredba na koju su se mnoge banke pozivale, kako bi povećavale kamate bez ikakvog opravdanog osnova, više ne može da se nađe ni u jednom ugovoru o kreditu. Takođe, u obavezi su da iskažu kroz kamatu ukupnu cenu kredita, kao i da navedu u kojim slučajevima menjaju njen promenjivi deo i da utvrde fiksnu maržu. Sve banke su imale rok do početka decembra prošle godine da usklade ugovore sa novim propisom, ali neke to nisu učinile. U poslednjih pet godina, inače, mnogo je građana platilo ceh samovolje nekih banaka.

Kada je izbila finansijska kriza mnoge su povećale marže, jer su libor i euribor (osnovne kamate) pali, kako bi zadržale istu cenu stambenih kredita, a neke su čak i povećale ukupnu kamatu. Prvih 11 rešenja o kaznama za dve banke je donela Narodna banka Srbije, ali je broj građana čije su žalbe u postupku znatno veći. Korisnici bankarskih usluga u prva tri meseca ove godine najviše su se žalili zbog stambenih kredita zbog kojih su uputili 176 prigovora. Na zajmove za refinansiranje prigovorilo je 68 klijenata, a na gotovinske pozajmice – 41.

– Smatramo da je taj broj mnogo veći, jer je samo 60 naših članova podnelo žalbu na poslovanje jedne od kažnjenih banaka, po istom osnovu, po kome je NBS donela devet rešenja – kaže Dejan Gavrilović, iz Udruženja korisnika bankarskih usluga „Efektiva“. – Od oko 250 naših članova, 95 odsto je uložilo prigovore bankama za stambene kredite. Mesečno nam se i javi po nekoliko stotina građana koji imaju problem sa bankom, odnosno zbog podizanja kamata na stambene kredite. Donošenjem novog propisa stvorio se prostor da korisnici zajmova mogu da dođu do svog nezakonito uzetog novca, a banke da konačno obračunavaju regularne kamate.

NA SUD

GRAĐANIN je lane tužio jednu stranu banku za neosnovano povećanje kamate na stambeni kredit i prema Zakonu o obligacionim odnosima, jer tada nije bilo Zakona o zaštiti korisnika, dobio presudu. Sud je proglasio ništavnom odredbu „da se kamata menja u skladu sa poslovnom politikom banke“ i naložio da se vrati na nivo koji je prvobitno bio utvrđen ugovorom. Banka je uložila žalbu i sada se čeka presuda Apelacionog suda. To je prvi put u Srbiji da je neko uspeo da sudskim putem pokrene spor sa bankom.