Alpha banka počela da vraća novac!

Nekoliko članova nam je javilo da im je Alpha banka u toku današnjeg dana uplatila određene iznose novca na tekući račun.

 

Pretpostavljamo da se radi o novcu koji je naplaćen primenom ORDEV-a, a potvrdu svega ćemo imati u narednim danima. Ono što je sigurno, novac je vraćen i članu koji je dobio obaveštenje od NBS-a o donetom rešenju protiv Alpha banke, kao i jednom članu koji odgovor od NBS-a još uvek nije dobio. Moguće je da su odgovorni u banci doneli odluku da preduprede reakciju NBS-a pa zato banka i vraća novac na račune korisnika.

Upozoravamo, da treba proveriti sa službenicima banke, po kom osnovu je novac vraćen, koji obračun je korišćen, da li je u obračun ušla zakonska zatezna kamata za period od 4 meseca nezakonite primene ORDEV-a i da li je plan otplate, tj ostatak glavnice kredita vraćen na onaj nivo koji bi bio da banka nije koristila ORDEV. Ovo poslednje je bitno jer je primenom ORDEV-a u kamatnoj stopi došlo do smanjenja u otplati glavnice.