POBEDA: Alpha banka priznaje poraz!

Pritisnuta kaznama NBS-a, Alpha banka je primorana da napokon uskladi ugovore o kreditima sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Nakon 5 meseci maltretiranja svojih korisnika raznim umotvorinama i zaobilaženjem novog Zakona, stižu novi aneksi. Najnoviji aneksi koje šalje banka su u stvari oni kakvi su i morali biti na početku primene novog Zakona.

Za one korisnike koji u ugovorima imaju definisanu kamatu kao zbir euribora i marže, briše se ponder (ubačen u aprilu prošle godine), kao i stav 8. člana 3. kojim je banka zadržavala pravo povećanja kamate za sve troškove utvrđene zakonskim propisima (neodrediv element NKS-a).

Korisnici koji imaju NKS definisanu kao zbir ponderisanog euribora i marže, dobijaju anekse kojima se briše reč “ponderisani”, što predstavlja ukidanje primene tog pojma u obračunu NKS, kao i brisanje člana 3.4 u kojem je ponder definisan kao “koeficijent obaveznih rezervi koji se utvrđuju u skladu sa zakonskim propisima…”

To praktično znači da se primena pondera/ordeva ukida, a da se ovi aneksi, iako se nude na potpis ovih dana, primenjuju od 5.12.2011. što u njima i piše. U skladu sa tom primenom, Alpha banka je prethodnih dana vraćala određene iznose novca na račune svojih korisnika, što bi trebalo da predstavlja razliku naplaćenu kroz primenu pondera/ordeva za period januar-april 2012.

Iako su aneksi onakvi kakvi su morali biti još u decembru prošle godine, u ovom trenutku ne rešavaju problem u celosti jer je kroz naplatu uvećane kamate došlo do narušavanja odnosa kamata-glavnica u mesečnim ratama, na štetu glavnice, tj glavnica-ostatak kredita je sada nešto veći nego što bi bio da pondera/ordeva nije bilo. Drugo, u aprilskim ratama ( u slučajevima u kojima smo imali uvidi u to) je došlo do zamene vrednosti, tj iznosa kamate i glavnice, što je opet na štetu glavnice.  I treće, pretpostavljamo da iznosi koji su vraćeni korisnicima na račun, nisu uvećani za zateznu kamatu za period od 4 meseca koliko se banka neosnovano služila tuđim novcem. Kada korisnik kredita kasni sa uplatom rate, banka mu zaračunava zateznu kamatu, pa bi bilo logično u ovom slučaju, da po istoj metodologiji obračuna zateznu kamatu u korist svojih klijenata.

Na kraju, možda sada i ne treba da čudi izuzetna užurbanost, koju zaposleni u ekspoziturama ispoljavaju kada pozivaju klijente na potpisivanje ovih aneksa, kao i ljubaznost, jer im se obećava prijem “čak” i kod direktora ekspoziture, obzirom da je banka 5 meseci izbegavala da primeni Zakon, negativno odgovarala na predloge i prigovore, ili pak nije odgovarala u roku. Kazne za nepoštovanje Zakona su od 500.000 do 800.000 dinara po ugovoru.

Ipak, ovo je samo prvi deo pobede, do one konačne, kada će Alpha banka morati da vrati novac od primene pondera/ordeva za period od njegovog uvođenja (april 2011.) do 5. decembra 2011. Osnov za to leži u Zakonu o obligacionim odnosima, ali o tome ćemo u danima koji dolaze…

 

ZAJEDNO SMO JAČI!