Obaveštenje!

Poštovani,

Udruženje Efektiva se od 1.7.2015. bavi problemima potrošača, koji nisu vezani za finansijske usluge, te nam se ubuduće možete obraćati i ako smatrate da je povređeno neko vaše potrošačko pravo kao kupca nekog proizvoda ( obuće, odeće, tehničke robe, hrane, pića i sl.), ili kao korisnika usluga (mobilnih operatera, komunalnih delatnosti, ugostiteljskih objekata, zdravstvene zaštite i sl.).

Prava potrošača se odnose na kvalitet proizvoda, kvalitet pružene usluge, pravo na reklamaciju proizvoda, plaćanja realne cene proizvoda i usluge, o čemu ćemo vas kroz razne tekstove i primere edukovati i obaveštavati. U tu svrhu promenićemo strukturu sajta, ali samo kako bismo lakše pružali sve potrebne informacije.

Naše nove aktivnosti neće uticati na kvalitet rada u domenu zaštite korisnika finansijskih usluga, naročito korisnika koji otplaćuju CHF kredite. Naprotiv, planiramo pojačanje naših aktivnosti u toj oblasti, sa ciljem konačnog rešenja ovog velikog problema, putem novih tužbi, protesta, peticija, primedbi i prigovora, kojima ćemo vršiti pritisak na nadležne institucije i same banke.

Planiramo pokretanje sličnih postupaka i protiv nesavesnih pružaoca komunalnih usluga, toplane, „Parking servis“-a, mobilnih operatera, velikih trgovinskih lanaca koji krše prava potrošača, u čemu ćemo biti pioniri, kao i u postupcima sa bankama, gde smo postigli određeni uspeh.

Želimo da u narednom periodu više pažnje posvetimo našim registrovanim članovima, kroz direktniji kontakt i pružanje konkretnih informacija, primera potrebnih obrazaca, odgovora na pitanja i nedoumice, što će napraviti jasnu razliku između članova i onih koji to nisu. U tu svrhu, napravićemo posebnu Facebook grupu zatvorenog tipa, koju će činiti samo članovi Udruženja, što će potvrditi svojom pristupnicom i dokumentom o svom CHF kreditu. Naša postojeća Facebook stranica će ostati dostupna svima i pružaće informacije opšteg tipa iz oblasti prava potrošača i korisnika finansijskih usluga. Tokom 4 godine rada nismo povećavali članarinu i to ćemo sada uraditi, upravo jer želimo da sa članovima ostvarimo efikasniji kontakt. Tako će godišnja članarina od 25.8.2015. biti 1.000 din.

Više o svemu tome, novim presudama, kao i o predstojećem protestu CHF dužnika, planiranom za sredinu septembra, pisaćemo narednih dana.

ZAJEDNO SMO JAČI!