Brzi potrošački krediti prazne džep

Banke mame građane da uzimaju kredite na prodajnim mestima. Kamate do 43 odsto, odnosno duplo više nego regularni zajam.

 

Izvor: Novosti, 19.03.2012.

 

BANKE sve više nude građanima brze potrošačke kredite, bez velike procedure na prodajnim mestima, a u tome im pomažu i trgovine nudeći flajere sa gotovim zahtevom za zajam. Potrebno je samo da odaberu robu i potpišu zahtev. Za samo jedan dan građanin može da dođe do televizora, šporeta, kompjutera.. Ali, za ovakvu, ekspresnu uslugu i cena je visoka. Kamate se kreću od 33 do 43 odsto godišnje, odnosno gotovo duplo više nego na klasičan potrošački zajam.

Brzi potrošački krediti odobravaju se zavisno od banke u iznosu od 8.000 do 400.000 dinara sa rokom otplate do 60 meseci. Neke banke su odredile da se na primer, bela tehnika može uzeti na 48 meseci, kao i računari i klima-uređaji, mobilni telefoni na 24, a nameštaj na 60 meseci.

Tako, na primer, građanin koji se odluči da kupi neku robu, uz potrošački kredit u vrednosti od 100.000 dinara na 24 meseca, sa kamatom od 23,2 odsto, svakog meseca će vraćati po 5.084 dinara. Za dve godine u ovom slučaju banci vraća 122.256 dinara. Za isti iznos brzog kredita, ali sa kamatom od 35,02 odsto, mesečno će izdvajati 6.770 dinara, a ovaj zajam ukupno će ga koštati 162.486 dinara.

Kao sredstvo obezbeđenja za pozajmicu u prodavnici banka koristi blanko potpisanu menicu, koju može da aktivira u slučaju da se kredit ne izmiri.


NA REČ

POJEDINE banke za manje iznose, na primer do 60.000 dinara, zaposlenima odobravaju samo uz ličnu kartu brzi kredit bez overavanja potvrde o zaposlenju. Ipak potrebno je da građanin ima primanja na tekući račun, bilo da je zaposlen na određeno ili neodređeno vreme, kao i da poseduje stalnu adresu na kojoj živi i telefon u kući i na poslu.

 

Od dokumenata potrebni su lična karta, potvrda o zaposlenju i primanjima, a bankar dolazi sa laptopom u prodavnicu, proverava kreditnu sposobnost budućeg klijenta i obrađuje kredit. Rate se uplaćuju svakog meseca na račun banke koja je odobrila ovaj zajam.