HYPO-hiper kamate (2.deo)

U Subotu 17.03.2012 u emisiji “Potrošački savetnik” na RTS 2 je emitovan drugi deo priloga o stambenim CHF kreditima Hypo banke.

 

U prilogu je i odgovor Hypo banke na novinarska pitanja sa objašnjenjima koji su razlozi podizanja marže u kreditu u otplati, a takođe, u delu priloga je o istim razlozima i potvrdi onoga o čemu pričamo poslednjih nekoliko meseci, da banke nisu smele da jednostrano podižu marže, govori dr Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Napominjemo, da iako Hypo banka u svojim odgovorima tvrdi da je korigovala ukupnu kamatnu stopu sa padom vrednosti Libora, jasno je da je to rađeno isključivo u interesu banke, a na štetu klijenata, jer ukupna kamata nije smanjivana za visinu pada Libora, već samo neznatno, pa se umesto sa početnih 8,2% morala smanjiti na 5,45% (od druge polovine 2010), a ne kako je banka diktirala sa smanjenjem na samo 7,45% godišnje.