Rate veće zbog kursa

Zbog rasta deviznog kursa od samo pet odsto, građani Srbije moraju da vrate 28 milijardi dinara kredita više.

 

Izvor: Novosti, 22.03.2012.

 

ZBOG rasta deviznog kursa od samo pet odsto, građani Srbije moraju da vrate 28 milijardi dinara kredita više, govore najnoviji podaci Udruženja banaka Srbije. Najviše zajmova je u evrima, što za posledicu ima uvećanje njihovih rata sa svakim rastom ove valute. Zbog toga, ali i usled gubitka posla, smanjenih i neredovnih plata, raste kašnjenje u otplati kredita stanovništva i sada je na nivou od 3,9 odsto.

Građani se sve manje zadužuju, odnosno kada se uzme u obzir inflacija postoji pad u kreditiranju. Samo je u porastu broj stambenih kredita. Inače, građani Srbije koji iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti da odu u banku ili Kreditni biro i zatraže lični izveštaj o stanju svojih finansijskih obaveza, sada to mogu da učine putem interneta.

Neophodno je da građani koji to žele imaju ličnu kartu sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom, odnosno elektronski potpis, ili da se za tu uslugu registruju u Kreditnom birou, odnosno na šalterima banaka. Preuzimanje ličnog izveštaja iz Kreditnog biroa putem interneta biće besplatno do kraja juna.