Dve nove presude!

Obaveštavamo javnost da smo u proteklih 10 dana dobili još dve pravosnažne presude protiv banaka koje su jednostrano povećavale kamate na kreditima u otplati. Ovog puta radi se o Pireus i Unikredit banci, koje su tokom 2008-11 godine jednostranim odlukama, bez ekonomskog i finasijskog obrazloženja, u trenutku kada je referentna kamatna stopa Libor padala, kao i bez saglasnosti klijenata u vidu potpisanih Aneksa, povećavale kamate na kreditima u švajcarskim francima.

Sud je poneo presudu da je ovakvo ponašanje banaka nezakonito, poništio je sporne delove ugovora koje upućuju na promenu poslovne politike banke, kao obrazloženje za korekciju kamate, te će u daljem postupku biti utvrđivani tačni iznosi novca koje će banke morati da vrate uz pripis odgovarajuće zatezne kamate.

Utvrđeno je da se banke nisu pridržavale načela savesnosti i poštenja , kao i načela o jednakosti uzajamnih davanja, sadržanih u Zakonu o obligacionim odnosima. Takođe, ugovorena je neodredivna ugovorna obaveza, kroz mogućnost banke a sama određuje kamatu, što je ništavo takođe po Zakonu o obligacionim odnosima. Tim odredbama banka su dovele svoje korisnike u neravnopravan položaj, što se kosi sa osnovnim načelima pravnog poretka države Srbije.

Do sada je doneto ukupno 5 pravosnažnih presuda protiv banaka po istom osnovu, preko 50 prvostepenih presuda, a  preko Organizacije Efektiva se u ovom trenutku vodi još oko 1.000 sporova po istom osnovu. Donete su I tri prvostepene presude u kojima su poništeni celi ugovori o kreditu I gde je sud zabranio bankama da prodaju založene nepokretnosti.

Ove presude su jako bitne za uspostavljanje ravnoteže između banaka I korisnika, a novčana sredstva koje banke moraju da vrate građanima će biti iskorišćena za vraćanje u redovniju otplatu kredita ili umanjivanje glavnog duga.