Eurobanka naplaćuje mimo ugovora!

Da banke naplaćuju razne provizije, to znamo, ali imamo primer gde Eurobanka EFG naplaćuje i proviziju koja nije predviđena ugovorom o kreditu.

Dakle, od jednog našeg člana dobili smo na uvid dokumentaciju iz koje se vidi da Ugovorom o kreditu nije bilo predviđeno plaćanje bilo kakve “naknade za praćenje kredita”. Ipak, banka je tu izmišljenu proviziju uredno naplaćivala jednom godišnje u iznosu od 70-ak CHF. To je trajalo 4 godine, sve dok korisnik kredita nije shvatio šta se dešava i uputio prigovor banci.

Prigovor je rešen pozitivno, što je i logično obzirom da ove stavke nema u Ugovoru, a klijentu je novac vraćen na tekući račun.

Ono što znamo iz dosadašnjeg iskustva, Eurobanka ima dva tipa ugovora o kreditu. U jednom je ugovarana “naknada za praćenje kredita”, obično 0,15% godišnje od ostatka duga, i u drugom gde nije ugovarana, ali je vrlo moguće, što potvrđuje prethodni primer, da je ta provizija ipak naplaćivana. Od čega je zavisilo u kojim ugovorima će je biti a u kojim ne, znaju samo nadležni u Eurobanci, obzirom da nismo uspeli da shvatimo koji metod su koristili.

Korisnici kredita kod Eurobanke mogu proveriti da li im banka naplaćuje ovu proviziju, tako što će otići do banke i tražiti da im se dostavi aktuelni, sada važeći plan otplate kredita koji mora biti kompletan, sa anuitetima od prvog dana podizanja kredita. U tom planu, u koloni “druge uplate” stoji iznos naplaćane naknade za praćenje kredita, ako ga je bilo.

Dakle, korisnici koji imaju ugovore bez ove naknade, a u slučaju da im je ista naplaćivana, mogu lako prigovorom rešiti ovaj problem i dobiti svoj novac nazad. Takođe, preko UBK Efektiva mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć u slučaju da žele tužbom da potražuju i zateznu kamatu. Oni korisnici koji imaju ugovorenu naknadu za praćenje kredita, ne treba da brinu obzirom da je naplata ove provizije nezakonita, iako je ugovorena (suprotna je članu 1065 Zakona o obligacionim odnosima). Putem besplatne pravne pomoći Udruženja Efektiva mogu u sudskom postupku tražiti da im se ovaj novac vrati, sa zateznom kamatom. Troškovi su minimalni i podrazumevaju samo plaćanje sudske takse od 2.300 dinara, koja se refundira po dobijenom sporu.

Naravno, ovo važi za sve vrste kredita i za sve ostale banke koje naplaćuju ovu proviziju, mada naplata iste nije učestala među bankama, odnosno nismo imali previše iskustva po ovom pitanju sa drugim bankama.