Nova presuda protiv Eurobanke!

Još jedna prvostepena presuda je doneta protiv Eurobanke zbog povećavanja kamate tokom otplate kredita.

Ono što ovu presudu čini drugačijom od ostalih koje smo do sada dobili protiv ove banke je činjenica da je doneta nakon nalaza ovlašćenog sudskog veštaka koji je potvrdio da je banka neosnovano od klijenta naplatila određeni novac. Sud je doneo presudu da se taj novac vrati klijentu uz pripis odgovarajuće zatezne kamate za svaki pojedinačni iznos preplaćene rate.

U ovom sporu, punomoćnik banke je čak osporavao i pravni interes tužioca da pokrene spor za utvrđivanje ništavosti odredbe ugovora kojom je predviđeno da banka menje kamatu u skladu sa promenama poslovne politike, a tražen je i odbačaj tužbe iz razloga jer Udruženje Efektiva pred sudom već vodi postupak (nije ni počeo) na istu okolnost. Sud je oba ova prigovora banke odbacio kao neosnovane i presudio je u korist klijenta.