Glasaj za akciju!

Alpha banka ovog trenutka promoviše keš kredite i za tu namenu je osmislila prigodne nazive i parole: Alpha Keš, Ostvarite želje bez odlaganja i Zašto se odricati bitnih stvari.
U sklopu naših daljih akcija, kojima ćemo pokušati da nateramo čelne ljude Alpha banke da razmisle o ideji da vraćanja novca koji je naplatila uvođenjem pondera/ordeva, u periodu od aprila do decembra 2011, kao i vraćanja novca-SVIMA, za period posle 5. decembra, za šta je ova banka kažnjena rešenjem NBS, a koje, po informacijama koje dobijamo od članova, nije sprovela u celosti jer nam se i nekoliko meseci nakon ove kazne, javljaju korisnici kredita Alfa banke kojima novac nije vraćen.
Red je da sami nešto preduzmemo.
Napravili smo plan o pokretanju 3 akcije, koje smo nazvali parolama Alpha banke. Pošto ne možemo da se odlučimo za redosled, molimo sve korisnike da glasanjem odrede kojim redom ćemo akcije sprovoditi.
1. Akcija “Alpha Keš”, je u stvari ona ideja uplata-isplata, gde ćemo oformiti grupu ljudi koji imaju tekuće račune u Alpha banci. Grupa će organizovano, u terminu koji odredimo, otići u jednu od expozitura ove banke i vršiti transakcije uplate i isplate keša (npr 50 din) sa svojih računa. Ovakve transakcije su u okviru banke besplatne, za period dok se to radi okupiraće expozituru i naneće banci određenu štetu, u smislu da redovni korisnici usluga banke, tog dana od nas neće moći da obave svoje poslove. Više o ovoj akciji u članku https://efektiva.rs/aktuelnosti-krediti/efektiva-uzvraca-udarac
2. Akcija “Ostvarite želje bez odlaganja” se odnosi na podnošenje tužbi Sudu časti privredne komore. Ovaj postupak je brz i u principu je besplatan, a advokati Efektive će članove besplatno zastupati. Po okončanju prvostepenog spora koji su na ovom sudu vodili klijenti Pireus banke, banci je naloženo da na ime troškova sudu uplati oko 30.000 din kao i da nadoknadi troškove advokata u iznosu od oko 30.000 din. To znači da će banka, gubitkom ovih sporova, imati trošak od po 60.000 po osobi.
3. Akcija “Zašto se odricati birnih stvari” predstavlja masovno podnošenje tužbi redovnom sudu, čime potvrđujemo da se nećemo odreći bitnih stvari, tj svog novca. Mi smo već podneli tužbu za troje naših članova, tužba je prihvaćena i prvo ročište je zakazano za novembar. Procenjeni gubitak za banku je vraćanje novca sa zateznom kamatom plus troškovi advokata koji će biti oko 400 eur po osobi.
Ukupan gubitak za banku je nemerljiv, pošto će osim novca, izgubiti i veliki broj potencijalnih klijenata. Da li je sve to manje ili više od onoga što tražimo da banka vrati po zakonu, ostaje na rukovodiocima banke da izračunaju. Na kraju, ako do trećeg koraka ne pokrenemo stvari sa mrtve tačke, osim tužbi redovnom sudu podnećemo i krivične prijave protiv odgovornih u banci.
Ovih dana ćemo obavestiti ponovo NBS o našim saznanjima da Alpha banka nije svima vratila novac za period posle 5 decembra, a tražićemo i dokaz da je kaznu od 4,5 milion dinara uopšte i platila, kao i kontrolu svih ugovora o stambenim kreditima kako bi se utvrdilo da li je banka ispoštovala rešenje NBS-a, kako očitava vrednosti euribora/libora, kako definiše kvartale itd.
Glasaj i prijavi se za akciju, telefonom ili na mejl udruženja, pa da krenemo u realizaciju….