Hoćete li napokon nešto preduzeti?

Opet smo pisali “Centru za zaštitu korisnika” zbog postupanja Alpha banke.

 

Pošto prilike da vam se obratimo ne nedostaju, evo nas opet sa konkretnim primedbama i predlozima za rešenje problema, a na vama je da to analizirate i napokon nešto preduzmete.

I dalje su aktuelni problemi sa aneksima na stambene kredite koje svojim klijentima šalje Alpha banka. U prethodnom dopisu povodom tog problema smo vas obavestili da Alpha banka uvodi nekakav Ponder za obračun Euribora i Libora, kako u kreditima u kojima se on pominje kao deo ukupne kamatne stope, tako i u ugovorima kredita gde njega apsolutno nema. Ako je potrebno da se na to podsetite, tekst se nalazi na sledećem linku:

https://efektiva.rs/aktuelnosti-krediti/oprez-aneksi-alpha-banke

 

Da smo bili u pravu za sve što smo tvrdili, a što niste imali nameru ni da proverite (tako smo shvatili vaš odgovor na taj dopis), potvrdjuje i novi Aneks br 2 koji Alpha banka ovih dana šalje svojim klijentima i u kojima nedvosmisleno potvrdjuje da Aneks 1 nije bio u nameri da se primeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U dopisu se doslovce kaže:

S obzirom da od dana slanja Aneksa br. 1 do danas Banci niste vratili potpisan primerak tog Aneksa, a izmene metoda obračuna kamate i marže, kao i izmena datuma na koji se sagledava vrednost promenljivih elemenata na osnovu kojih se kvartalno prilagodjava kamatna stopa predstavljaju obavezne elemente Ugovora za čiju izmenu i primenu je neophodna i Vaša saglasnost, Banka će nastaviti sa primenom tih elemenata utvrdjenih inicijalnim Ugovorom, jer nije u mogućnosti da iste primeni na način utrvdjenim Aneksom br 1.

 

Što se Pondera tiče, i dalje tvrdimo da je njegova primena, kroz formulu sa kojom ste upoznati, nije u skladu sa Ugovorima, jer se u njima ne spominje mogućnost njegove promene u skladu sa željama banke već je promena ukupne kamate vezana za promenu vrednosti 3m Libora i to kvartalno.

Jedno veoma zanimljivo objašnjenje daje Alpha banka u vezi sa primenom novog Zakona, gde u odgovoru na prigovor objašnjava da je novi Zakon primenila tako što je u Aneksu 1 vratila Ponder, tj. ORDEV koji ga čini, na početni iznos 0 (u ovom primeru). To praktično znači da vrednost 0 mora i ostati do kraja, jer Banka u Aneksu 1 visinu Pondera vraća na početni nivo od 1, ali samo do kraja tekućeg kvartala, dok za početak novog kvartala najavljuje ponovnu promenu Pondera, tj. primenu ORDEVA od 25%.

Napominjemo, novi Zakon nalaže bankama da iznos kamate vrate na početni nivo, ali ne na odredjeni rok, nego do kraja otplate kredita. To u konkretnom primeru znači da je banka obavezna da taj Ponder vrati na iznos 1 i tako ga zadrži do kraja otplate.

 

Odgovorite nam na sledeća pitanja:

– Šta onda znači potez Alpha banke kojim će samo u jednom mesecu kamata biti vraćena na početak, a onda će je Banka opet menjati po svojoj volji?

– Da li će i ostale banke novi Zakon poštovati samo mesec-dva, a onda nastaviti po starom i koja je onda svrha novog Zakona?

 

Podsećamo vas na izjavu viceguvernera Mire Erić datu “Novostima” dana 04.02.2011 koju citiramo:

Banka ne može maržu da povećava zato što joj je recimo poskupeo izvor finansiranja ili je centralna banka izmenila neke propise – kaže Mira Erić-Jović. – Zbog povećanja obavezne devizne rezerve i ukidanja dela subvencija, banke ne mogu da podignu marže. Ali, ukoliko raste euribor, libor ili referenta kamatna stopa NBS, onda može da dođe do korekcije, povećanja ili smanjenja. Na njihove vrednosti ne može da utiče volja, ni banke, niti klijenta.

Ta izjava je na sledećm linku:    http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:317968-Ugovori-za-kredite-se-menjaju

 

Poštovana gospodo iz centra za zaštitu korisnika finansijskih usluga, ako ste stvarno “zaštitnici korisnika” onda je krajnje vreme da preduzmete nešto i sprečite ovakvo ponašanje Alpha banke. To je potrebno da uradite zbog poštovanja Zakona koji ste sami inicirali, zato što ste vi institucija koja ima obavezu da to radi i zato što vam je to posao. Još jedan jako bitan razlog je zato što je tako počelo i sa nezakonitim podizanjem kamata i marži. Prvo je počela jedna banka, pa druga, pa su to prihvatile i ostale a onda je bilo kasno da se spreči. Ne dozvolite i da ovakvo kršenje novog Zakona postane praksa i podstakne nove sudske sporove i troškove i jednoj i drugoj strani.

Nama se za pomoć obratilo nekoliko desetina korisnika ovih kredita, a medju njima i nekoliko zaposlenih u NBS-u. Postoji nekoliko foruma na kojima se o ovom problemu piše, nekolikosudskih postupaka je pokrenuto a većina ovih korisnika radi na načinu da kredit refinansira kod druge banke. Nadamo se da ne mislite da svi ovi ljudi greše, pritom konstatujući istu stvar kao zaključak, a da je samo banka u pravu. Samo to saznanje je dovoljno da pokrenete akciju i rešite ovaj problem.

Svi oni koji su vam se već obraćali prigovorima su jako nezadovoljni vašim postupcima i ponašanjem i opravdano postavljaju pitanje smisla vašeg postojanja. Mi planiramo da vam to i konkretno dočaramo na protestnom okupljanju ispred NBS, koje planiramo da organizujemo u martu. Tada ćete imati prilike da, ukoliko budete želeli, u direktnom obraćanju oštećenim gradjanima objasnite čemu služi taj vaš Centar…