Ocenite rad NBS-a!

U skladu sa poslednjim aktivnostima usmerenim ka kritici “Centra za zaštitu korisnika” pri NBS, na našoj Facebook strani smo organizovali anketu za ocenjivanje rada NBS-a, pa molimo sve da nam u oceni pomognu. Nakon toga ćemo istu poslati Guverneru i Viceguvernerima kako bi videli šta gradjani misle o službi koja ja zadužena da ih štiti, ili se bar tako samo zove.

 

Naša stranica je na sledećem linku:

http://www.facebook.com/#!/pages/EFEKTIVA-Udru%C5%BEenje-Bankarskih-Klijenata/132173573549024