Isti kurs za isplatu i naplatu kredita!

Kurs koji obračunaju prilikom odobravanja kredita banke će ubuduće morati da koriste i kada naplaćuju rate.

Kako najavljuje Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije, radi se na izmenama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

– Kroz zakon ćemo urediti da isti kurs bude prilikom odobravanja kredita kao i kada se otplaćuje – kaže Tabaković.

Do sada je bio podnet veliki broj prigovora ne samo Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, već su i pojedini klijenti podigli tužbe i dobili prvostepene presude u svoju korist. U praksi se dešavalo da banke odobravaju kredite i naplaćuju rate na različite načine: na primer, kredit isplate po kupovnom kursu, a klijenti ga otplaćuju po srednjem ili po prodajnom kursu, ili odobre po srednjem kursu, a naplaćuje po prodajnom.

– U tim slučajevima klijenti su oštećeni za razliku između ta dva kursa, jer im je kredit po nižem kursu, pa oni dobijaju manje novca u dinarima, a otplate po višem kursu, čime se banka neosnovano bogati – kaže za “Blic” Dejan Gavrilović iz Udruženja “Efektiva”.

Po Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga od 5. decembra 2011, banka kod kredita vezanih za stranu valutu treba da iskaže tip kursa valute koji se primenjuje pri odobravanju i otplati kredita, a to je srednji kurs.

– Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga u članu 34. već je predviđeno da se krediti indeksirani u stranoj valuti isplaćuju i naplaćuju po srednjem kursu. Međutim, moguće je da će biti izmenjen zakon u onom delu da se kod kredita koji su indeksirani u stranoj valuti primenjuje visina kursa koja je važila na dan isplate kredita. Na primer, ako je na današnji dan srednji kurs 115 dinara, a kredit na rok od godinu dana, onda bi u narednih 12 meseci važeći kurs za otplatu bio 115 dinara, bez obzira na njegove oscilacije – smatra Gavrilović.

Pitanje je, međutim da li bi ovo rešenje moglo da se primenjuje kod dugoročnih stambenih kredita.

 

Tužbe

  • 600 građana tužilo zbog različitih kurseva i nezakonitog povećavanja kamatne stope
  • 1 drugostepena presuda je doneta
  • 45 prvostepenih presuda izrečeno

Prigovori

  • 57,72% zbog kredita
  • 16,69% tekućih računa
  • 13,22% platnih kartica
Izvor: Blic, 08.05.2014.