Kazne za banke koje ne odgovaraju na prigovore!

Efektiva traži i obavezu NBS da na svojoj internet stranici objavljuje podatke o broju i predmetu primljenih prigovora po bankama a ne zbirno kako to danas radi

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva pozvalo je danas Narodnu banku Srbije da uskladi podzakonska akta o prigovorima korisnika finansijskih usluga sa Zakonom o zaštiti potrošača i uvede kazne za banke.

saopštenju Efektive, traži se od NBS da izmeni Odluku o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja NBS po obaveštenju tih korisnika.

Efektiva predlaže da se u normativna akta unesu izmene koje su usklađene sa Zakonom o zaštiti potrošača, a predviđaju: rok za odgovor banke po prigovoru klijenta od osam dana, novčanu kaznu za banku koja ne dostavi odgovor klijentu u predviđenom roku i na predviđen način i u skladu sa postavljenim pitanjem ili primedbom, zatim novčanu kaznu za banku koja ne pristupi zakazanoj medijaciji, obaveza NBS da u toku pripreme za medijaciju uputi stranama u sporu svoje stručno mišljenje o spornom odnosu sa aspekta zakonitosti i primene ugovornih odredbi.

Efektiva traži i obavezu NBS da na svojoj internet stranici objavljuje podatke o broju i predmetu primljenih prigovora po bankama a ne zbirno kako to danas radi, poštovanje postojećih odredbi koje regulišu pitanje kvartalnog obaveštavanja javnosti o bankama koje krše važeće propise.

U skladu sa najavama NBS o izmenama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (ZZKFU), Efektiva traži od nadležnih državnih organa da pristupe i izmeni pomenute Odluke.

“Smatramo da se predloženim izmenama, koja obezbeđuju efikasniju zaštitu prava svih učesnika na tržištu bankarskih usluga, mogu obezbediti stabilnost i održivi rast bankarskog sistema u Srbiji”, navedeno je u saopštenju Efektive.

 

Tanjug, 9.5.2014.