Izveštaj sa sastanka u Hypo Alpe-Adria Banci

 Izveštaj sa sastanka u Hypo Alpe-Adria Banci

U sklopu redovnih aktivnosti, a u cilju iznalaženja zadovoljavajućeg rešenja po pitanju kredita indeksiranih u švajacarskim francima (CHF), predstavnici Udruženja bankarskih klijenata „Efektiva“ su dana 21.10.2011. god održali sastanak sa predstavnicima Hypo Alpe-Adria banke. U razgovoru, koji je iniciralo Udruženje „Efektiva“, predstavnicima Hypo Banke je ukazano da klijenti koji su podigli kredite u CHF valuti, kako zbog enormnog rasta kursa CHF, tako i zbog nezakonitog rada banke, svakog dana dospevaju u sve težu situaciju i nemogućnost da izmiruju svoje obaveze prema banci.

Rukovodstvu je predočeno da banka nije postupala u skladu sa svojom ugovornom obavezom da uskladjuje kamatnu stopu sa vrednošću Libor-a. Nakon što je vrednost Libor-a počela da pada, banka je zadržala istu visinu kamatne stope i tako nezakonito naplaćivala uvećanu maržu, u periodu od 2009-2011 godine, kada je inače, zbog enermnog rasta kursa švajcarskog franka, ostvarivala extra-profit. Klijentima koji su u vezi sa tim uputili pismene prigovore banka ne odgovara, ili to čini neblagovremeno i paušalno, cirkularnim pismima u kojima se ne odgovara na zahteve i primedbe koji su im upućeni. Takodje, zamereno im je i da svojim klijentima nisu omogućili nikakve olakšice u pravcu prevazilaženja otplate kredita indeksiranih u CHF i pored toga što je u toj banci najveći broj takvih kredita (oko 4.700).

Najvišem rukovodstvu banke, g-dinu Mirku Španoviću (član Izvršnog odbora) i g-dinu Vladimiru Čupiću (Predsednik IO Banke) zamereno ja da su svojim istupanjem u sredstvima javnog informisanja obmanuli klijente i javnost da će Hypo Alpe-Adria Banka biti medju prvim poslovnim bankama, koja će svojim klijentima omogućiti olakšice u otplati CHF kredita. Tačnije, g-din Španović je to izneo gostujući na jednoj od televizija marta meseca ove godine, a g-din Čupić je slično rekao u septembru u jednom dnevnom listu.

Pošto su rukovodioci banke saslušali predstavnike Udruženja „Efektiva“, istakli su da nisu u mogućnosti da u ovom trenutku odobre bilo kakve olakšice klijentima zaduženim u CHF, već da će u narednom periodu sniziti kamatne stope. Napominjemo, da banke na to svejedno obavezuje novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji stupa na snagu 05.12.2011. Takodje, smatraju da je NBS izašla van okvira svog delovanja donošenjem novog Zakona, što smo shvatili kao poruku da je već uradjeno i više nego što oni misle da je potrebno.

Zbog svega napred navedenog, Udruženje „Efektiva“ poziva sve članove  i druga lica koja imaju zajmove u Hypo banci, kao i u drugim bankama, da stupe u kontakt sa Udruženjem „Efektiva“ kako bi dobili stručnu pravnu pomoć, u cilju zaštite sopstvenih prava i pokretanja postupaka pred nadležnim državnim organima.