Pismo KBC Banci

OPREZ: Udruženje Efektiva je reagovalo na Aneks ponude koje KBC Banka nudi svojim klijentima

 

Poštovani,

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva se bavi pružanjem stručne savetodavne pomoći svojim članovima, iz oblasti bankarstva, kao i zastupanjem njihovih interesa pred bankama i drugim finansijskim institucijama. Okupljamo i komuniciramo sa velikim brojem klijenata, a jedan deo njih su i korisnici kredita indeksiranih u CHF koje su podigli kod vaše banke, pa je to i razlog zbog koga vam se obraćamo.

Upoznati smo sa tim da je KBC Banka počela da nudi svojim klijentima potpisivanje Aneksa ugovora po stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, po nekoliko modela, čime smatramo, tražite način da izbegnete dosledno sprovodjenje odredbi novog Zakona o zaštiti korisnika, koji svim bankama nalaže da vrate iznos kamata i marži na početni nivo.

Ukazujemo, uz pomoć svedočenja nekoliko naših članova i primera Aneksa koje posedujemo, da KBC Banka poziva svoje korisnike i u početku im nudi 4 modela REPROGRAMA, što znači izmenu bitnih elemenata početnog ugovora, u ovom slučaju kamate kroz njeno ponovno povećanje, a što nema veze sa primenom novog Zakona.

Ono što su nam članovi preneli je da tek uvidite da se korisnik kredita “razume” u svoja prava, a vašu obavezu, nudite i peti dokument, koji predstavlja Aneks prvobitnog ugovora. U njemu stoji odredba vraćanja kamate na početni nivo, gde opet, za razliku od prethodna četiri primera, gde jasno navodite šta učestvuje u formiranju ukupne promenljive kamate (Korisniku kredita se obračunava kamata po promenljivoj stopi od 6M CHF Libor + fiksna marža u iznosu od X%), stoji u Članu 2 da se kamatna stopa precizira na taj način što se ugovara fiksna marža od 1% a KOJA SE UVEĆAVA ZA VARIJABILNI DEO KOJI SE USKLADJUJE SA KRETANJEM 6M CHF LIBOR-A…

Smatramo da, ubacivanjem ovakvog redosleda reči, pokušavate da sebi date za pravo da u budućnosti opet korigujete TAJ PROMENLJIVI DEO ukupne kamate, koji se po tom stavu sastoji i iz 6M CHF Libor-a, gde se dvosmisleno može shvatiti da se ukupna promenljiva kamata sastoji od fiksnog dela od 1% i promenljivog, koji u sebi zadrži stopu Libor-a i još nešto???

Takodje, u Članu 5. pomenutog Aneksa, stoji odredba da će u slučaju da prestane da važi Član 54. novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, prestati i njegova primena?? Smatramo da se time prejudicira, na neki način, nešto što samo po sebi gubi pravni efekat donošenjem drugog zakona, ali zašto se to radi? Zašto banka naglašava taj momenat kad je sasvim jasno da on prestaje da važi donošenjem drugog zakona?

Tražimo od vas da hitno prenesete odgovornim licima KBC Banke naše primedbe na najnovije pokušaje zaobilaženja primene Člana 54. novog Zakona i upozorite ih da su u obavezi da postupaju po zakonima ove zemlje i svoje korisnike jasno i transparentno obveštavaju o primenama istih, bez nudjenja nekakvih “povoljnijih” modela.

Mi smo o svemu, dopisom, obavestili i odgovarajuće službe NBS, a Udruženje Efektiva će nastaviti da savetuje gradjane u vezi sa primenom novog Zakona, kako bi im bile jasnije njegove odredbe i obaveze banaka da vrate kamate na početni nivo, kao i da organizuje oštećene gradjane da pomoć potraže pred nadležnim organima.

Nadamo se da ćete konstruktivno postupiti u rešavanju naše primedbe i da ćete postupiti u skladu sa novim Zakonom.

Tražimo vašu hitnu reakciju i obaveštenje po tom pitanju, kao i da razmotrite mogućnost održavanja sastanka na kom bismo detaljno porazgovarali o ovom problemu