Pismo Guverneru NBS

Udruženje Efektiva se pismom obratilo Guverneru, g-dinu Dejanu Šoškiću

 

Poštovani gospodine Guverneru,

 

Obraćamo Vam se u ime svih oštećenih klijenata banaka, a u nameri da probamo da pokrenemo Vašu savest, ili samo ono što je Vaš posao, kako biste napokon preduzeli korake koji bi zaustavili uvodjenje gradjana ove zemlje u dužničko ropstvo.

Nema razloga ponavljati sve ono na šta ćemo sada ukazati pitanjima na koje tražimo odgovore, jer verujemo da sve već znate. Međutim, nas zanima zašto izostaju reakcije?

Ovo prilikom tražimo konkretne odgovore na konkretno postavljena pitanja, kako bi nama, gradjanima ove zemlje, bilo konačno jasno možemo li ili ne računati na Vas i NBS kao predstavnike naroda u finansijskom sistemu Srbije? Unapred napominjemo da su nam uveliko poznati svi odgovori korisničkog servisa i svih ostalih odeljenja zaduženih za distribuciju tipoloških odgovora i pozivanje na novi Zakon koji stupa na snagu 5.decembra, te od Vas očekujemo da budete konkretni i zauzmete stav.

 

Naša pitanja su:

 –         Da li uvodjenje novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga znači indirektno priznanje da banke nisu radile u skladu sa zakonima ove zemlje?

–         Ko zastupa, na sastancima koje imate sa bankarima, interes gradjana ove zemlje?

–         Sigurni smo da ste upoznatii da je u zemljama regiona nešto uradjeno da se pomogne gradjanima sa CHF kreditima, dok kod nas nije uradjeno ništa? Šta se čeka?

–         Zašto do sada NBS nije preduzela ništa da spreči samovoljno podizanje kamata i marži po kreditima od strane banaka, iako to traje godinama unazad?

–         Da li biste nas podržati u zahtevu da se recipročno uvede pravilo po kom i mi gradjani imamo pravo da zahtevamo povećanje kamate na depozite koje ostavljamo, a u skladu sa „našom poslovnom politikom“?

–         Šta znači promena „poslovne politike banke“ i verujete li sami da to ne daje bankama neograničena prava?

–         Znate li da se neke banke, prilikom podizanja kamatnih stopa i marži, čak i ne pravdaju promenom sopstvene poslovne politike, već promenom poslovne politike drugih banaka?

–         Zašto je dopustivo, ako se uzme u obzir teška situacija u kojoj se većina nas nalazi, da banke, i pored svih načina na koji zaradjuju na nama, rade to i uvećanjem kurseva i za po nekoliko dinara, a koje koriste u obračunu za plaćanje po ratama kredita?

–         Čemu služi zakonska zatezna kamata ako banke imaju pravo da koriste svoju, koja je i po nekoliko puta veća od zakonske i zašto im je to dopušteno?

–         Da li su banke izdvojile obaveznu rezervu za procenjene gubitke, po osnovu potraživanja od korisnika kredita u CHF, koja bi, zbog drastične promene kreditne sposobnosti ovih dužnika, morala da iznosi 100% potraživanja, što im znatno poskupljuje čitav proces održavanja ovih kredita?

 

Očekujemo od Vas:

–         Konkretne, jasne odgovore na postavljena pitanja.

–         Da bankama poručite da nećemo odustati od našeg prava da zaštitu, ako Vi već nećete da nam je omogućite, potražimo na Sudu i vratimo ono što nam je, smatramo protivzakonito oduzeto.

–         Da im prenesete da nema pogadjanja oko osnovnog našeg zahteva da se sav novac, naplaćen podizanjem marži i uvećan za zateznu kamatu koju banke zaračunavaju svojim klijentima, odmah vrati ili odbije od glavnice kredita

–          Da im napomenete da znamo da u Srbiji zaradjuju mnogo bolje nego u svojim matičnim zemljama što samo potvrđuje da su ovde da bi se obogatili i to uglavnom plasiranjem zelenaških ugovora koje je NBS (prema Zakonu i direktivama) nije zabranila

–         Da ih podsetite, da ima 23.000 korisnika CHF kredita, plus i onih koji imaju EUR kredite, na ivici egzistencije, upravo njihovom krivicom i da će to biti iskorišćeno protiv njih – moralnim, poslovnim i pravosudnim kanalima.

 

Brod kojim plovimo očigledno „vuče“ na jednu stranu, jer ima veslača samo na toj strani i to su banke. Potrebno je da, ili ispravite kormilo ili da se mi, snagom našeg veslanja na drugoj strani, potrudimo da brod konačno krene pravo.

Zahtevamo da nas ozbiljno shvatite i pomognete nam da sve probleme koje smo naveli, rešimo i izbegnemo u budućnosti, na obostranu, ili trostranu korist. Očekujemo da ono „Narodna“ u imenu institucije koju zastupate, opravda svoju svrhu.