Još jedan korak bliže cilju!

Nova pravnosnažna presuda kojom se konstatuje nezakonitost primene valutne klauzule kada ona narušava jednakost uzajamnih davanja, kao i primenu različitih kurseva prilikom isplate i naplate kredita.

Dakle, radi se o kreditu koji je isplaćen po kupovnom a naplaćivan po srednjem kursu. Prvostepeni sud je doneo presudu u korist banke, ali je Privredni apelacioni sud istu preinačio i poništio nezakonitu odredbu, presuđujući u korist klijenta.

Takođe, u presudi je konstatovano da valutna klauzula može da se koristi isključivo u smislu očuvanja realne vrednosti pozajmljenog novca, nikako radi sticanja profita (što je slučaj kod CHF kredita)!

Svrha valutne klauzule-page0001