Zakon o konverziji!

UBK Efektiva je ponovo uputilo zahtev za hitno donošenje Zakona o konverziji CHF kredita, a nakon ocene ustavnosti ovog Zakona u Hrvatskoj.

Nakon što je u Ustavni sud Hrvatske doneo Rešenje po kom je Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima proglašen ustavnim, čak i svrsishodnim u pomoći građanima Hrvatske koji su zaduženi kreditima u ovoj valuti, a pošto je to bio glavni argument koji je NBS koristila u opravdavanju razloga ne donošenja istog Zakona i u Srbiji, tražimo od NBS i Vlade Srbije hitno donošenje ovog Zakona, kako bi se sprečilo dalje otimanje nekretnina od strane banaka.

Podsećamo da je ovakvo zakonsko rešenje doneto u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a da je u BIH u proceduri, te da jedino u Srbiji, od svih zemalja bivše Jugoslavije, država, odnosno centralna banka nisu uradile ništa konkretno kako bi pomogle svojim građanima.

Podsećamo i na surove primere, dokumentovane u našem udruženju, gde je korisnik podigao 150.000 evra u francima, uplatio banci 135.000 evra a banka od njega potražuje još 400.000 evra. Ili primer sa manjim brojkama, a koji potvrđuje zelenaške karakteristike ovih kredita. Korisnik je uzeo 6.000 evra u francima, a banka potražuje 17.000 evra, licitacija je u toku.

Podsećamo i na 4 slučaja samoubistava (to je ono što znamo, moguće da ih ima još), gde su korisnici kredita u švajcarskim francima sebi oduzeli živote, ostavljajući svoje porodice da se i dalje bore sa nezajažljivim apetitima banaka i indolentnosti države i NBS, koje sve to nemo posmatraju, čak u nekim situacijama direktno podupiru takav rad banaka.

Svi ovi životi, kao i životi čitavih porodica koje su porobljene ovim kreditima, idu na teret onih koji su mogli, imaju  zakonske mogućnosti i to im je posao, a nisu hteli da pomognu svojim građanima.

Dakle, jasno je da donošenje ovakvog Zakona nije neustavno i ta argumentacija više „ne pije vodu“. Tražimo hitno donošenje Zakona o konverziji i obustavu prinudne naplate u svim CHF kreditima, kao i u svim ostalim kreditima, dok NBS ne preuzme svoju kontrolnu funkciju i ne poništi sve ugovorne odredbe koje su nezakonite. Naravno, UBK Efektiva će nastaviti da se zalaže za to da dokaže da su ovi ugovori ništavi i podložni raskidu, te će nastaviti da građane, koji su za to zainteresovani, upućuje na sudske postupke. A Zakon svakako treba doneti, pa neka korisnici sami odaberu hoće li konvertovati svoj kredit ii se odlučiti sa rešenje problema sudskim putem.