Još jedna pobeda: Procredit banka izgubila na sudu!

Privredni sud u Beogradu je doneo međupresudu u postupku za utvrđenje i neosnovano obogaćenje, po tužbi člana Efektive – preduzetnika, podnete protiv Prokredit banke iz Beograda, u postupku, koji je u ime člana Efektive, vodio i vodi adv. Miroslav M. Rnjaković iz Beograda.

Međupresudom je utvrđeno postojanje pravnog osnova, za potraživanje po osnovu neosnovanog obogaćenja, izazvanog nezakonitim povećanjem kamate od strane banke.

Ovo je, po našim saznanjima, prva ovakva presuda, u sporovima, u kojoj je tužilac pravno lice – preduzetnik i prva takva doneta od strane Privrednog suda u Beogradu. On još jednom potrđuje naše ranije tvrdnje da je Zakon o obligacionim odnosima merodavan za sporove ove vrste, a da pozivanje na Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga zapravo služi bankama kao izgovor kako bi odgovorile korisnike kredita, pravna lica od podnošenja tužbi.

Pozivamo ovom prilikom sve korisnike kredita, fizička i pravna lica, da nam se jave u koliko žele da pokrenu tužbu zbog povećavanja kamate. Besplatno zastupanje advokata je obezbeđeno za članove udruženja.