U Nemačkoj osporen trošak obrade kredita!

Uobičajena je praksa da banke, kod davanja kredita, naplaćuju “troškove obrade kredita”. Nakon što u Nemačkoj ima već na stotine tužbi protiv takve “samoposluge” banaka, sada je i Savezni sud zabranio takvu naplatu.

Svi koji uzimaju nekakav kredit moraju znati kako do sada nije bilo dovoljno uporediti kamatnu stopu ove ili one banke. Negde sitnim slovima na formularu za kredit obično piše kako će banka naplatiti i “troškove obrade” vašeg kredita. To zapravo nije mali iznos: u nemačkim bankama je to između jednog i 3,5% od odobrenog iznosa.

To je zapravo na ivici zakonitosti jer ako neko želi i pre roka da vrati pozajmljeni kredit, na taj način će uštedeti ostatak kamata koje je trebao platiti, ali taj “trošak” je platio obično već kad je preuzimao iznos kredita i nikad ga više neće videti. U praksi je to izgledalo da, ako uzmete kredit od 1000 eura a “obračunski troškovi” su 1%, onda nećete dobiti 1000, nego 990 eura – ali kamate ćete plaćati na 1000 eura. Naravno, kredit se obično diže za “ozbiljne” stvari pa tako tu nije reč o “sitnišu” koji banke naplaćuju…

Prema odluci najviše sudske instance ove zemlje, Saveznog suda u Karslruheu objavljenoj ovog utorka (13.5.), taj izvor zarade mogao bi im se sada lako “obiti o glavu”, jer u međuvremenu ima već na stotine tužbi među kojima je i čitav niz kolektivnih.

Sud je svoju odluku utemeljio samo na dva slučaja, presudi Višeg pokrajinskog suda u Hammu protiv National Bank AG i Pokrajinskog suda u Bonnu protiv Postbank AG. Ali i to je dovoljno kao primer za sve slučajeve: Vrhovni sud tumači da banke naplaćuju ovu nadoknadu kao da klijentu nude neku posebnu uslugu. Ali one to ne čine, nego je obrada zahteva za kredit nešto što banke ionako rade i prema tome nemaju pravo za to uzimati novac. Zato su i te klauzule o “obračunskim troškovima” u ugovorima o kreditu nevažeće i banke moraju vratiti novac svojim korisnicima.

 

Izvor: Deutsche Welle,  link:  http://www.dw.de/banke-moraju-vratiti-novac-gra%C4%91anima/a-17633955