Kolektivna tužba odbačena kao nedozvoljena!?

Obaveštavamo zainetresovanu javnost da je Treći osnovni sud u Beogradu, dana 23.6.2014. godine doneo Rešenje o odbacivanju kolektivne tužbe, koju je podnelo Udruženje bankarskih klijenata Efektiva, a po pitanju valutne klauzule kredita u švajcarskim francima. Sud smatra da je ova tužba nedozvoljena iz razloga ukidanja nekoliko odredbi Zakona o parničnom postupku od strane Ustavnog suda Srbije, dana 23.5.2013.

Smatramo ovakvu odluku Suda grubim kršenjem osnovnih ljudskih prava i negacijom važećih zakona i propisa, kojima je definisana mogućnost zaštite kolektivnih interesa potrošača, a što ćemo svakako koristiti kao argument u žalbi koju ćemo uputiti Višem sudu u Beogradu.

Podsećamo ovom prilikom da smo prvu i jedinu kolektivnu tužbu u istoriji srpskog pravosuđa podneli u februaru 2013. Od tada je ona prelazila iz suda u sud, koji nisu imali hrabrosti i želje da se uhvate u koštac sa ovim velikim problemom za građane Srbije, te je tek odlukom Vrhovnog kasacionog suda, naša tužba vraćena Osnovnom sudu na dalje postupanje. Nakon tačno godinu i po dana od podnošenja, održano je i prvo ročište na kom su zastupnici banaka tražili da se tužba odbaci, što je ovih dana i prihvaćeno. Isti slučaj se desio u Hrvatskoj, gde je kolektivna tužba u prvostepenom postupku, u identičnoj pravnoj regulativi, rešena u roku od godinu dana, usvajanjem tužbenog zahteva oštećenih potrošača, korisnika CHF kredita.

Nismo pristalice teorije zavere, ali napominjemo i to da se nakon podnošenja naše tužbe i Ustavni sud oglasio ukidanjem nekoliko odredbi Zakona o parničnom postupku, što je, makar po sadašnjem mišljenju sudije trećeg osnovnog suda, otvorilo vrata za odbacivanje naše tužbe.

Neka buduća vremena sude o ovim dešavanjima, a mi ćemo se potruditi da učinimo sve ono što je u našoj moći da pomognemo dužnicima u CHF kreditima koji sada duguju više novca nego što su podigli, i nakon nekoliko godina redovne otplate, koji su osim enormnog rasta kursa CHF u odnosu na druge valute, bili izloženi i jednostranom povećavanju kamatnih stopa, naplati kredita po višim kursevima itd… Radi se o ukupno 22.000 kredita, uglavnom porodica koje su samo želele da imaju krov nad glavnom, gde je direktno pogođeno oko 60.000 ljudi (računamo da je porodica sa tri člana), čije su rate duplo veće nego prilikom podizanja kredita I koji jedva sastavljaju kraj sa krajem.