Krećemo sa tužbama

Pozivamo sve korisnike stambenih CHF kredita PIREUS banke da nam se jave ukoliko žele da pokrenu spor protiv ove banke, radi nadoknade štete.

 

Koju pomoć nudimo? Odradili smo generalno veštačenje (sudski veštak ekonomske struke) ovih ugovora na bazi čega je napisana tužba. Koncipirana je tako da osporava pravo banci da menja kamatu u skladu sa poslovnom politikom i traži se povraćaj viška novca naplaćenog podizanjem kamate, sa zakonskom zateznom kamatom.

Da podsetimo, u ugovorima Pireus banke kamatna stopa je definisana kao promenljiva, bez jasnog objašnjenja šta je tačno čini, kao i bez jasno precizirane mogućnosti njene promene, već je to prepušteno promenama zakonskih propisa i poslovnih akata banke, što je do sada Sud odbacivao kao ništavu odredbu ugovora.

Mi smo u proteklom periodu ponudili banci da pregovaramo o načinu obeštećenja korisnika ovih kredita, ali su u banci nekoliko puta predloge odbili, tvrdeći da su radili po zakonima ove zemlje. Došao je red da to i proverimo.

Mi tvrdimo da ne može biti po zakonu da klijent potpiše ugovor sa kamatom od 3,9% a da već prvu rati plati po kamati od 4,9%. Tvrdimo da ne može biti po zakonu da banka kredit isplati po kupovnom (donjem) kursu a naplaćuje ga po prodajnom (gornjem) kursu banke.

Korisnici ovih kredita, koji veruju da smo u pravu i koji žele da ovo potvrde na Sudu, mogu da nam se priključe i od nas dobiju svu neophodnu pomoć. Dakle, ne radi se o kolektivnoj tužbi već o pojedinačnim sporovima. Za ostale pojedinosti potrebno je javiti se udruženju.

Spremamo tužbe i za ostale banke i u narednom periodu će i te informacije biti objavljivane. Neka se pripreme klijenti EFG banke…

 

ZAJEDNO SMO JAČI!