Krupna zamka u sitnim slovima!

MAMAC: Banke u reklamama za kreditevešto skrivaju bitne činjenice. Najnoviji primeri: Kredi Agrikol i Erste banka uspešno zamaskirale prateće troškove.2311

Uz “slatke” reklamne slogane koji nam nude male rate i niske kamate, banke nam, skriveno u sitnim slovima, koja se često ne mogu pročitati bez lupe, poturaju i prateće troškovena kojima najviše zarađuju.

“Izaberite Erste keš kredit zato što ste iskusni”… Ovako banka reklamira novu ponudu – kredit s “fisknom kamatom od 6%”. Ipak, pre(sitna) slovana dnu reklamne porukeotkrivaju da je efektvna kamatna stopa na Erste keš kredit u stvari 11,42%, dok je pomenutih vidno istaknutih 6%, iznos nominalne kamate, bez pratećih troškova.

Znaju, naravno, u Erste i drugim bankamada malo ko zaista čita ta sitna slova. A kada već dođemo u ekspozituru, tada će nas slatkorečivi službenici lako “obraditi”. Na pomenutom primeru to izgleda ovako: ako  Erste banku prebacimo zaradu, možemo da dobijemo kredit sa fiknom nominalnom kamatom od 6%, pa ćemo, na primer, posle 12 meseci, za uzetih 100.000 dinara, vratiti još 3.280 dinara. U sitnim slovima, međutim, krije se zamka, jer mi u stvari nećemo obiti svih 100.000 dinara, već će nam biti odbijeno 2.250 dinara na ime obrade zahteva, 245 za izveštaj kreditnog biroa i 50 za menicu, pa će nam na račun leći97.455 dinara.

Novinar Zaštitnika potrošača otišao je i do ekspoziture Erste banke u centru Beograda i predstavio se kao klijent. Dijalog se manje-više sve na prepričavanje reklame kojom se promoviše keš kredit. Istini za volju, negde pri kraju, ljubazni bankar je onako uzgred postavio i pitanje da li bismo baš želeli da dobijemo 100.000, jer “onda kredit glasi na veći iznos, pošto se plaća naknada za obradu kreditnog zahteva”. Kolika, preskočio je da kaže…

E sad, daleko od toga da Erste radi nešto što ne rade i druge banke. Naprotiv, sitna slova prate maltene svaku kampanju. Tako smo morali dobro da napregnemo oči da bismo uopšte videli šta piše ispod glavnog slogana “Nikad manja rata” Kredi Agrikol banke. A tu je neuporedivo sitnijim slovima ispisano da ćete, iako je nominalna kamata “od 9,45%”, u stvari platiti efektivnu kamatu od 20,14%. Naime, već na startu, uz uobičajene troškove za menicu i kreditni biro, uzeće vam i 1,5% za obradu kreditnog zahteva, naknadu za održavanje računa, kao i osiguranje za slučaj nemogućnosti otplate kredita.

Da se banke, doduše ne kršeći propise, služe nefer trikovima, slaže se i Dejan Gavrilović iz “Efektive”.

  •  Zakon je jasno predviđeno da se prilikom oglašavanja ponuda za kredite jasno mora istaći i efektivna kamatna stopa. izostavljanjem ovog podatka, već samo prikazom nominalne. potencijalni korisnik se dovodi u zabludu da je taj kredit za njega povoljniji od nekog drugog u kom je nominalna kamatna stopa nešto veća, ali su svi ostali prateći troškovi znatno niži.

Izvor: Informer, 19.10.2015.